Skip to main content

EMABs butiker vill vara din vän på orten

andershuss 450


EMAB är ett medlemsägt företag som inte har maximal vinst som uppdrag. Visionen bygger på insikten att människor behöver lokal service och möjligheter till sociala kontakter.
- Vi ska utgå från förutsättningarna på varje ort. Vara olika där olika behövs, säger vd Anders Huss.

Det handlar om organisationen vars namn är en förkortning för något som känns internt inom bensinstationsbranschen, ordet eftermarknad. Det började när de stora bolagen inte längre behövde de små stationerna som då gick samman och startade ett gemensamt inköpsbolag. Som har utvecklats till ett marknadsbolag och som även erbjuder två olika butiksprofiler – Gulf och Frendo. Har man trafikbutik med drivmedel i egen regi = Gulf. Butik med annat bolags pumpar = Frendo.

- Det finns idag 75 Gulf och 103 Frendo. I tillägg har vi drygt 160 medlemmar som driver sin verksamhet under eget varumärke men som har tillgång till vårt kampanjprogram och våra inköpsavtal, säger Anders Huss och berättar att man sedan det gjordes ett nytt medlemsavtal för tre år sedan har tydligare rättigheter och skyldigheter.

- Vi gick igenom våra då 400 medlemmar och hittade bolag som helt enkelt inte hörde hemma hos oss. Idag är vi 340.

Ambition och mål
Förra året antog EMAB en ny strategi och utifrån den en affärsplan som ska gälla fram till 2023. En långsiktig agenda även om den revideras med jämna mellanrum.

- Vår ambition och våra mål är större än någonsin. Vi ska äga positionen som den kedja som är det bästa och självklara valet för den drivna handlaren som vill tillhöra en stark och professionell kedja men som samtidigt är fri att driva och utveckla sin egen lokala affär, säger Anders Huss och menar att allt egentligen handlar om att skapa lönsamhet för handlarna.

- För att de ska kunna jobba för att ge människorna på orten service och sociala kontakter, måste de ju ha en förtjänst som gör det möjligt för dem att existera som företagare. Det är vårt fokus och vi har ett förhållandevis litet servicekontor. Det hjälper till liksom att vi inte måste tänka på att maximera bolagets vinst.

kisa entre 450


Oavsett det är på landsbygden eller i större orter så är oftast EMAB-medlemmen den lokala samlingsplatsen, knutpunkten. Det blir något sympatiskt över det hela. Därav uttrycket ”din vän på orten”.

Detta betyder inte att man inte strukturerat ser till att sälja rätt varor och tjänster. Dessutom jobbar man sedan ett antal år med att lyfta butikerna genom att göra om layouten, flytta skepp och varor, sätta dit ny inredning med mera. Här blir handlarna naturliga ambassadörer när de kan visa sina kolleger vad butikslyftet gjort just för dem.

- 80 butiker är omgjorda nu. Dessutom har vi fem testbutiker där vi gått steget längre och gjort en konceptuppgradering. Detta ska testas under året och resultatet presenteras på vårt konvent i höst.

Ökar över snittet
Och det går bra för EMAB som för fem år sedan låg ganska stilla i utvecklingen enligt Trafikbutiksindex från HUI. Eventuella ökningar var på fel kategorier. Anders Huss berättar att det nu är tvärtom och att man nu ökar över snittet i branschen såväl i butiksförsäljning totalt som på snabbmat.

- Vi har helt enkelt förändrat försäljningsmixen till mer framtidsinriktade kategorier.

 

Utdrag ur EMABs vision

”Macken är ofta navet på mindre orter och har en direkt påverkan på människors vardag. Att en driven handlare ska kunna utveckla sin verksamhet med lönsamhet, fortsatt kunna leva på sin butik och serva människor på den lokala orten har en direkt inverkan på människors livskvalitet. Denna insikt ger en djupare mening åt det vi gör.”

 

EMAB

Antal enheter:  340 stationer/butiker

Ägare: Fria handlare som är medlemmar i EMAB ekonomisk förening som i sin tur äger EMAB AB.

Driftsform: Enskilda entreprenörer


Text: GUNILLA PIHLBLAD

Foton: EMAB