Den nya tobakslagen drog storpublik

publik


Den nya tobakslagen medför konsekvenser för handlare och krögare vad gäller ansvar för rökförbudets efterlevnad. Var går gränsen för näringsidkarnas ansvar och vilka är sanktionerna? Vilken roll spelar serverings- och försäljningstillstånd för kommunernas förmåga att utöva tillsynsuppgiften och hur ska rökande kunder och gäster hanteras i praktiken?

Medverkande var utöver Bengt Hedlund, Convenience Stores Sweden, riksdagsledamöterna i näringsutskottet Johan Hultberg M, Camilla Brodin KD och Peter Helander C. Dessutom kommunalrådet i Helsingborg, Jan Björklund samt Menette von Schulman, vice Ordförande, Visita Mellersta. Moderator var Företagarnas vd Günter Mårder.

Men allra först ut, så kallad keynote-speaker, var Katarina Goulet, chefsjurist på Reitan Convenience Sweden, som började med att säga att man från Reitans sida välkomnar hårdare kontroll kring tobaksförsäljning.

- Men när jag började titta på hur lagen var formulerad och berättade om det på jobbet, så var det ingen som trodde på mig, sa hon och förklarade att det handlar om problematiken kring ägarbyten – något som är vanligt inom convenience-branschen.

- Eftersom man kopplar tillståndet att sälja tobak till butiken och inte till personen, så måste man söka nytt om man byter butik. Det betyder rent krasst att vi kommer att ha många butiker som inte får sälja tobak under den tid det tar att få ansöka om och få ett nytt tillstånd. Indikationerna är dessvärre att denna tid kan bli ganska lång, speciellt nu i början.

gunterkatarina

Se ett filmklipp från Katarinas anförandehttps://www.dropbox.com/s/j3mmz312pgaoiis/Katarina.mov?dl=0

Katarina menade vidare att problemet uppstått eftersom man byggt den nya tobakslagen på alkohollagen. Man borde i stället haft samma förfarande som för spellicenser.

Men det är inte nog med detta. De nya och högre avgifterna kommer att svida rejält. Det blir olika i olika kommuner men enligt vad som framkommit hitintills mellan 12 000 och 16 000 kronor.

- För Reitans 400 butiker handlar det om sex miljoner kronor extra per år. Dessutom har vi två extraanställda på heltid som nu ska hjälpa till med ansökningarna. Man kan bara tänka sig hur det kan bli för enskilda handlare som kanske inte heller har svenska som första språk.


Stora utmaningar

Utmaningarna är alltså stora och flera: Handlarnas ekonomi försämras och om man inte får sälja en viktig varugrupp under en viss tid, tappas förtroendet för såväl butikerna som för varumärkena som drabbas. Administrationen är gigantisk och kan teoretiskt sett innebära att 290 kommuner använder 290 olika blanketter. Kommunerna kommer dessutom att tolka lagen olika vad gäller både avgifter och lämplighetsprövning och så har vi då det nya rökförbudet på uteserveringar och vid allmänna entréer.

Hur ska detta kunna upprätthållas praktiskt? Hur många meter utanför en butiksentré handlar det om? Vad har handlaren för befogenheter och hur kan hen eventuellt straffas? Och hur ska man göra när det är stängt?

Är du bitter, frågade Günther Mårder varpå Katarina replikerade att hon gillar ordning och reda, men inte förstår varför en företagare som redan har ett försäljningstillstånd, måste genomgå en ny prövning för att man byter butik.

- Vårt konkreta förslag är att man får ta med sig tillståndet från en butik till en annan om inga andra förutsättningar ändrats. Eller att man låter franchisegivaren ta ansvaret under den limboperiod som annars uppstår.

tobakslagen alla

Från vänster: Günther Mårder, Menette von Schulman,  Johan Hultberg, Camilla Brodin KD, Peter Helander, Jan Björklund, Katarina Goulet och Bengt Hedlund.

Bengt Hedlund påpekade att det är mer eller minder katastrofalt för många convenience-butiker om de inte kan sälja tobak under en sådan period som Katarina beskrev. Till detta kommer avgiften som kan vara nog så betungande för en mindre handlare.

- Förutom ekonomi och allmänt strul så är det en riktig rysare att kommunerna ska tolka reglerna om rökförbudet utanför butiker och andra entréer.

Bengt fick frågan om vad Convenience Stores Sweden som branschorganisation gjort under tiden som utredning och proposition lett fram till lagförslag. Har man inte kunnat påverka detta?

- Vi har koncentrerat oss på att sprida information om vikten av att inte införa neutrala paket och exponeringsförbud och hade inte kunnat drömma om att vi skulle behöva granska en sådan del som till exempel övertagande i detalj. Nu säger folkhälsomyndigheten att man ska utvärdera följderna men vi anser verkligen inte att det är rimligt med ”övningskörning” i ett och ett halvt år.


Kullerbytta i lagstiftningen

Politikerna i panelen verkade eniga om att den nya tobakslagen är ett typexempel på hur det kan bli när politikerna, inklusive de själva då, inte varit riktigt med på banan. Att man koncentrerat sig på de stora frågorna och mer eller mindre missat följderna av besluten om tillstånd och rökförbud.

- Jag delar helt kritiken om problemen vid ägarbyten. Det är en kullerbytta i lagstiftningen, sa Jan Björklund som även tyckte att det är fel med olika avgifter i olika kommuner.

- Men jag hoppas och tror att dramatiken vi målar upp, inte blir verklighet. Att man kommer att lösa problemen vartefter även om man tycker lagen är otydlig. Att man måste lära känna lagen.

- Vi jobbar med service och ska inte behöva agera poliser, sa Mette och påpekade att ökad nedskräpning kommer att bli ett problem eftersom man måste plocka bort askkopparna utanför serveringarna.


Hoppas på lyhördhet

Avslutningsvis konstaterades att alla i panelen var eniga om att syftet med lagen – att få tobaksförsäljningen att bli mer seriös och rumsren – är bra. Men hur ska man få politikerna i toppen att engagera sig i den här tydliga problematiken? Och hur ska man kunna påverka och ändra? Politikernas samlade svar kan sammanfattas så här:

• Träffa fler företagare, kanske till och med praktisera i verkligheten.
• Mer samarbete mellan utskotten.
• Att det finns riktlinjer för hur man ska göra om det visar sig att lagstiftningen inte fungerar.
• Att det kommer in fler företagare i riksdagen.
• Politiken måste ta makten över myndigheterna.

Ja, det är bara att hoppas att det finns en lyhördhet. Dagens debatt bör ha sått några frön in i partier och utskott. Eller som Günther Mårder avslutningsvis sa oemotsagd:

- Vi måste ha ministrar som inför regler som fungerar för företagare.

Filmklipp: 
https://www.dropbox.com/s/mjqowjhm8u95bi3/Tobakslagen%20Bengt%202.mov?dl=0


Text och foto: GUNILLA PIHLBLAD

 


Convenience Stores Sweden

08 - 505 970 30Kontakt

    Pressrum    |    Nyhetsarkiv    |   Rapporter och länkar |  Convenience Stores Index 

c/o Företagarna | 106 67 Stockholm  |  Besöksadress: Rådmansgatan 40
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.