Skip to main content

Myter och sanningar om tidskrifter – del 1

hylla lang


Tidskrifter är, och har alltid varit, en viktig kategori i vår bransch. Men hur står det till med försäljning och lönsamhet idag?
Detta ska vi belysa i en serie artiklar som förhoppningsvis leder till insikter som i sin tur kan göra att du som handlare tjänar mer på att sälja dem.


Vi menar att det finns både myter och sanningar om tidskrifter. Exempelvis att:

• Tidskriftsförsäljningen rasar. Att minska avdelningen är det enda rätta.
• Fysiska tidningar är ute. Alla läser på nätet.

I realiteten ser det ut så här:

• Tidskrifter läser vi nästan bara i pappersform.
• Butiker som inte satsar = minskad lönsamhet.
• Butiker som satsar = ökad lönsamhet.

Uppgifterna kommer från Tidsam som genom sin egen statistik och olika undersökningar kan bekräfta ”sanningarna” om denna yteffektiva kategori med stor försäljning på liten yta. Att det är en kommissionsvara med full returrätt gör ju dessutom att det är en låg risk för butiken.

Det säljs idag tidningar till ett värde av 1,2 miljarder i konsumentledet i svensk handel. De största produktgrupperna är familjetidningar, kändistidningar, och barntidningar. Tidsam distribuerar ett sortiment om 2 400 titlar från knappt 400 olika förlag ut till knappt 6 000 återförsäljare runt om i Sverige. Det packas och distribueras cirka två miljoner kundunika tidningslådor varje år.

Även om tidningar och magasin har en svagt nedåtgående trend så är det en färskvara med ideligen nya omslag som vänder sig till kunder som vill unna sig och koppla av. Bredd i sortimentet rankas för övrigt som viktigt/mycket viktigt från 50 procent av konsumenterna.

 ostra tidningar med kund


Rätt satsningar i butik ger tydliga resultat:

• Utökat sortiment +6 procent
• Tillägg av sektion +10 procent
• Satsningar på personal och drift +20 procent
• Flytt till bästa läge +15 procent
• Aktiviteter och kampanjer – upp till +800 procent

 
laser i soffan


Hur ser då svenskarnas tidningskonsumtion ut? Ja enligt Mediebarometern 2017 så här:

• 9 av 10 svenskar i åldern 16-80 år läser tidskrifter
• Varje vecka läser 35 procent en vecko- eller månadstidning
• Endast 2 procent läser sin tidning online
• Tidningar är avkopplande och inspirerande
• Lärande och kunskap – en lustfylld väg in i läsandet för barn

 

Undersökningsföretaget Orvesto ger värdefulla insikter om tidningsshoppers:

• 6 av 10 är lojala sin titel
• 8 av 10 köpare är kvinnor
• 2 av 3 avstår från köp om de inte hittar sin tidning
• 1 av 3 köpare har barn
• Kvinnor med barn lägger i snitt 5 371 kr/månad på livsmedel

 

Shoppermålgrupperna har olika behov och köpbeteenden:

• Kvinnan – impulsköpare som ofta unnar sig
• Barnfamiljen – impulsdriven veckoslutshandlare
• Senioren – lojala mitt i veckan-köpare och aktiva livsnjutare
• Mannen – sällanköpare som köper dyrt

 pb skylt


Jonny Lönn är produktchef för tidningar på Reitan Convenience Sweden. Vi ställde lite frågor till honom om Pressbyråns försäljning.

Hur stor andel av Pressbyråns försäljning utgörs av tidskrifter?
Cirka 6 procent.

Hur har denna andel förändras under de senaste åren?
Vi har tappat sedan Iphone slog igenom. På senare år har tappet stabiliserats, men det minskar stadigt.

Hur viktig är kategorin för er generellt sett?
Den är en del av vårt arv och vad vi kallar ikonisk varugrupp. Även om det inte är denna kategori som tar Pressbyrån in i framtiden så är den viktig ur ett samhällsperspektiv där vi gör en insats genom "Vägen till läsning". I framtiden tror vi att butiker kommer att delas upp i traditionella med ett bra utbud och digitala med begränsat antal fysiska magasin men med digital service för de kunder som önskar.

Hur många titlar behöver man ha för att vara intressant?
Flera hundra.

Vilka är de viktigaste parametrarna för att lyckas med tidskriftsförsäljningen?
Läget, personalen och utbudet.

Vilka trender är aktuella just nu inom tidskrifter?
Barnserier går bra.

Vilka är titlar är storsäljarna?
Hos oss säljer livsstil kvinna bäst. Men även mode, mm.

Gör ni ofta kampanjer och vad är i så fall effektivast?
Vi gör kampanjer flera gånger om året, breda kampanjer som lyfter fram det positiva i läsning. Det vill säga sätter det i ett sammanhang då det lyckas bäst.

Anser ni att kategorin tidskrifter är lönsam?
När tidskrifter fungerar som en destination för våra kunder så bidrar den till butikens lönsamhet.

Något övrigt du vill säga?
Vi vet att långläsning och kvalitativ journalistik har en framtid. Men det är förlagen som måste ta fram tidskrifter som kunderna vill köpa i lösnummer.


GUNILLA PIHLBLAD