Skip to main content

Serietidningar har fått högre status

stor bild 1


I förra numret konstaterade vi bland annat att 9 av 10 svenskar i åldern 16-80 år läser tidskrifter. Dels för att det är avkopplande. Men också för lärande och kunskap.
Det sistnämnda är något som Egmont tagit fasta på i sin satsning på serier i undervisningen och uppmärksammade specialnummer av exempelvis Bamse.


En annan återblick från förra numret är att åtta av tio tidskriftköpare är kvinnor och att en av tre köpare har barn. Barn och ungdomar läser serier och finns det serietidningar i hemmet är det troligt att även vuxna läser dem.

Egmont Publishing är ett stort förlag med ett brett tidskriftsortiment där barn- och ungdomstidningar är en väsentlig del. Jonas Lidheimer är PR- och kommunikationsansvarig och han menar att man idag möter en hel del utmaningar på den pressade mediemarknaden.

- Det är inget att hymla om att vi påverkas av förändrade läsvanor och det, tyvärr, överlag minskade läsintresse bland barn och unga. Samtidigt upplever vi att det blåser en hel del positiva vindar runt tecknade serier idag, och eftersom vi är en ledande aktör på marknaden så har det varit naturligt för oss att investera mer långsiktigt i det formatet. Något som vi ser positiva resultat av idag.


stor bild


Egmonts utmaning har historiskt varit att serier har vara lite ifrågasatt som kvalitativ läsning i vissa läger. Dock upplever man att skolor och bibliotek de senaste åren, i kölvattnet av alla alarmerande läsrapporter, börjar få upp ögonen för serier som ett format som stimulerar läslusten. Kort sagt, det är viktigare ATT barn läser snarare än VAD de läser. Detta i kombination med ökad insikt om de pedagogiska fördelarna med serier, har gjort exempelvis skolorna mer öppna för att använda serier i undervisningen.

- Vi drog för fem år sedan i gång testprojektet ”Serier i Undervisningen”, säger Jonas Lidheimer och berättar att man tillsammans med lärare utvecklade en lärarhandledning med utgångspunkt i läroplanen. Närmare bestämt Kalle Anka för årskurs 3-6. Responsen blev väldigt positiv från såväl lärare som elever. Den pedagogiska styrkan i serieformatet ligger till stor del i kombinationen av bilder som stödjer texten. Och att det upplevs som inkluderande. Alla kan vara med på sin egen nivå.

jenny linda 07

Två lärare som Egmont samarbetar med för framtagning av lärarhandledningar: Jenny Esbjörnsdotter-Karlsson och Linda Sikström.

Egmont publicerade handledningen och materialet på webben. Fler skolor hörde av sig och fler material med Bamse och Fantomen utvecklades med fokus på både läsförståelse och ämnesövergripande övningar. Lärarhandledningarna är gratis och seriealbumen säljs till kraftigt rabatterade priser – allt för att sänka tröskeln för de skolor och bibliotek som är sugna på att prova materialet. Totalt har över 1000 skolor runt om i landet beställt och använt sig av Egmonts pedagogiska seriematerial.


bamse kallkritik specialkalleankavannerfantomen kids omslagshoptwd vol1


För ett par år sedan gav man ut två uppmärksammade specialnummer med Bamse om källkritik.

- Tajmingen var klockren mitt i Trumps presidentinstallation då fake news-debatten gick i gång. Vi har till och med använts som positivt exempel i en amerikansk senatrapport och dessutom fick vi Tidskriftspriset som årets populärpress. Många skolor och bibliotek hörde av sig och vi samlade allt material i en specialtidning som vi nu har sålt en stor upplaga av.

Men hur har det påverkat för övrigt? Säljs det mer serietidningar nu?

- För oss handlar det framförallt om en långsiktig investering i serieformatet. Samtidigt ser vi att försäljningen av serier är relativt stabil idag, och satsningen har tveklöst gett oss ett nytt och väldigt positivt sammanhang att nå ut med och främja läsningen av våra serier. Förhoppningsvis har det också bidragit till att ge tecknade serier det erkännande och den förhöjda status i samhället som det har fått på senare år, säger Jonas Lidheimer.

Jonas Lidheimer tar även död på fördomen om att seriespråket skulle vara fattigt.


jonas lidheimer

Jonas Lidheimer, PR- och kommunkationsansvarig på Egmont Publishing.


- Tvärtom så förvånas många ofta av hur avancerat språket är i våra serier. Vi har mött skolelever så gamla som 11-12 år som beklagat sig över det utmanande språket i vår vanliga Kalle Anka-tidning. För oss är det en fjäder i hatten eftersom vi medvetet vill språkutmana våra Kalle-läsare. Samtidigt kan detta förstås också ses som ett trist tecken i tiden, en effekt av det dalande läsintresset bland barn och unga.

Aktiviteter för serier sker inte bara mot skolor och bibliotek. Egmont gör även mera underhållande sådana. Som till exempel i samband med Bokmässan i Göteborg där man gav ut ett specialnummer som handlade om att Kalle och farbror Joakim åker till Göteborg.

- Göteborgarna köpte Kalle-tidningar som aldrig förr – vi ökade lösnummerförsäljningen med nästan 500 procent.

Text: GUNILLA PIHLBLAD
Foton från Egmont