Skip to main content

Sveriges största Sibylla har öppnat i Hallsberg

sibylla

Den 23 januari öppnade Mikael Carlsson och hans barn Sophia och Alexander sin nya Sibylla-restaurang I Hallsberg. Det blir därmed första gången på många år som Sibylla finns representerade på den klassiska järnvägsorten. Restaurangen har inrymts i en befintlig fastighet utmed den norra infarten till orten och till ytan blir detta Sveriges största Sibylla.

- Vi tror väldigt mycket på det här läget. Hallsberg saknar den här typen av restaurang sedan tidigare, så vi hoppas vår etablering här blir uppskattad, säger Mikael.

I fastigheten fanns tidigare en annan café- och restaurangverksamhet, men lokalen är nu helt ombyggd och omgjord enligt Sibyllas inrednings- och restaurangkoncept.

- Invändigt är i princip allting nytt och utbytt. Vi har bytt golv, väggar och innertak samt även alla maskiner inne i själva köket. Vi vill starta från grunden och även kunna jobba fullt ut enligt Sibyllas modell, förklarar Mikael.

Restaurangen rymmer 109 sittande gäster och här finns också ett nybyggt lekrum för de allra minsta barnen. Till premiären hade det rekryterats ett 20-tal nya medarbetare på hel- och deltid, där de allra flesta har en lokal förankring på orten.

- Vem vi än har pratat med här i Hallsberg har vi fått positiva reaktioner på att Sibylla nu kommer hit, och det känns fantastiskt roligt att kunna vara med och bygga upp något som ger nya jobb på en mindre ort som Hallsberg.