Delad syn på framtiden för convenience

kund och saljare

 

Var fjärde conveniencebutik försvinner inom tio år enligt en aktuell analys från danska retailkonsulten Retail Institute Scandinavia. Men i Sverige ser Convenience Stores Sweden en helt annan utveckling.

 

Infrias prognosen blir konsekvensen att drygt 1000 butiker försvinner på den svenska marknaden. I synnerhet den fristående conveniencehandeln ligger i farozonen.

 - Vi upplever början på en strukturutveckling där kiosker och servicehandlare hamnar i allt starkare press från dagligvarubutikerna. I synnerhet de fristående handlarna kommer att drabbas och vi tror att den utvecklingen påbörjas redan under nästa är, säger Henning Bahr, vd i Danska Retail Institute Scandinavia A/S.

Branschen står inför en omdaning och som vinnare pekar Henning Bahr ut de mera etablerade kedjekoncepten.

 - Starka convenience-koncept som 7-Eleven med moderna måltidslösningar, Cirlce K och OKQ8 kommer att utvecklas bra med flera innovativa inslag i verksamheten. Vi ser i Danmark starka satsningar på food-to-go och färdiga måltidslösningar och det är sannolikt framtiden.

 henning bahr

- Lågprishandeln blir ett växande hot mot convenience-butikerna, menar Henning Bahr, vd i Danska Retail Institute Scandinavia A/S.


Den största konkurrensen för mindre kedjor och fria aktörer inom servicehandelssegmentet kommer från den expanderande lågprishandeln.

- De har ett brett sortimnent och många har öppet från 7-23. Det är klart att det inverkar negativt på convenience-handeln.


Vad krävs för att överleva som mindre handlare?

 - Anpassning till närmarknaden när det gäller sortiment och service. Spelkioskerna kan också klara sig bra om de förmår att skapa en trivsam miljö i butiken. Det gäller att förstå marknaden och anpassa verksamheten därefter, säger Henning Bahr.

Ett intiativ som växt i Danmark under senare år ”crowd-funding” intoducerat av fristående servicehandlare och daglivaruhandlare i synnerhet på mindre orter. 

- Vi har ett hundratal exempel i Danmark. Befolkningen, låt säga 500 stycken, på orten lägger in en tusenlapp var och får en andel i butiken och säkrar att butiksrörelsen finns kvar. Drt kan rädda de butiker som har svårt att överleva men har status av ensambutik i mindre orter och på landsbygden.

Henning Bahr nämner också obemannade butiker, som vuxit fram i Sverige, som en lösning att minska kostnaderna och möta konkurrensen.

 

bengt hedlund webb 

- Stark ökning väntar conveninece-branschen, säger Bengt Hedlund, vd i Convenience Stores Sweden.


Bengt Hedlund, vd i Convenience Stores Sweden, ser till skillnad från den danska prognosen, ljust på convenience-butikernas framtid på den svenska marknaden.

- Vår bransch växer även om det finns aktörer som har svårt att klara sig. Det handlar nästan uteslutande om dem som driver sin verksamhet på egen hand och utan kedjeanknytning. 

Många av dessa löper enligt Bengt Hedlund en risk att tappa marknadsandelar när något ändras strukturellt i närområdet (nya bussdragningar, parkeringsavgifter, etc).

- De agerar sällan i tid vid förändringar, har kanske fel sortiment eller så är butiken inte tillräckligt fräsch. Då blir det svårt att klara sig i en tuff konkurrens.

I övrigt är Bengt Hedlund positivt inställd till branschen.

- Framför allt av tre skäl. Vår bransch går hand i hand med hur vi lever idag, vi anser oss ha mindre tid och lever mer och mer ”convenient”. Branschen och de varor ma säljer utsätts sällan av någon konkurrens från internet. Det tredje är att allt fler i befolkningen dagligen besöker en conveniencebutik. Idag är siffran 25 procent och jag är inte främmande för att vi kan nå 50 procent vilket är den nivå som gäller i USA, berättar Bengt Hedlund.

Hur kommer den svenska convenience-branschen att förändras på tio år?

- Det blir mer enkla måltider och drycker för direkt konsumtion, ”äta nu”. Tobaken kommer fortsatt att tappa. Tidningar har länge diskuterats om att vara på väg ut. Jag tror inte det utan de kommer fortsatt att var ett komplement till annan mediekonsumtion. Men den starkaste trenden är måltider för snabb konsumtion.

 nya konceptet

 - Den starkaste trenden är måltider för snabb konsumtion, menar Bengt Hedlund.


Finns det några nya servicetjänster på väg in?

- Tjänster som kan motsvara efterfrågan på service i närområdet kan vara intressanta, kundens behov styr. Ut- och inlämning av försändelser ökar och varför ska inte en convenience-butik på sikt kunna ta hand om postutlämning nu när inte Postnord orkar med det, avslutar Bengt Hedlund.

 

andershuss 520 

Anders Huss, vd i EMAB, ser ett ökat behov av kompletteringshandel.


Anders Huss är vd för EMAB, medlemsägt företag som företräder 340 convenience-handlare, merparten knutna till trafikstationer och etablerade på landsbygden och i mindre städer. Han är i likhet med många svenska convenience-aktörer optimistisk inför framtiden.

- Det är givet att det kommer att ske en övergång från fossila bränslen till elbaserade vilket kommer att påverka drivmedelsstationerna. Tankstationer för elbilar kommer trafikbutiker inte att ha ensamrätt på. Men den kommande tjugoårsperioden kommer det att rulla fossildrivet på de svenska vägarna, övergången kommer inte att gå så fort som många tror.  säger Anders Huss. Han fortsätter:

- Vi ser framför allt ett ökat behov av kompletteringshandel framöver och det stärker convenience-butikernas position. Även om dagligvaruhandeln i jämförelse med andra branscher är väldigt långsam i att skapa attraktiva e-handelserbjudanden är vi säkra på att e-baserade satsningar kommer att utvecklas. Ett tecken är att de stora aktörerna börjar satsa mer och mer på e-handel. En sådan utveckling kommer på sikt att gynna convenience-butikerna som vi driver på mindre orter.

På vilket sätt kommer ökad e-handel att driva kunder till era medlemsföretag?

- Den kommer att öka behovet av kompletteringshandel av exempelvis basvaror inom livsmedel, vi har ett bra sortiment idag men det kan utvecklas. Dessutom måste vi ta fram riktigt bra måltidserbjudanden, både äta nu och även för rätter som ska konsumeras senare.

Vilka hot ser du mot convenince-handeln?

- Egentligen bara ett. Avgiftshysterin där stat och kommun går in med pålagor. Det senaste är tobakslagen med avgifter för tillstånd och för tillsyn. Sådana ingrepp minskar våra marginaler och riskerar att slå ut mindre handlare, avslutar Anders Huss.

 

jonas arnberg

Jonas Arnberg, vd för HUI Research, tror på en ljus framtid för svensk convenience.


Servicehandeln har definitivt en ljus framtid, i synnerhet om man lyckas att vässa sitt erbjudande för att stärka attraktionen mot kunderna, menar Jonas Arnberg, vd för HUI Research. Han fortsätter:

- En del mindre handlare som är underinvesterade riskerar att slås ut men generellt är servicehandeln ett bra komplement till den starkt växande marknaden för lågprishandel. 

Den växande e-handeln och utlämning och retur av försändelser, kommer att bli ett fortsatt viktigt inslag för att locka kunder till butiken.  

Enligt Jonas Arnberg kommer det att dröja länge innan det blir aktuellt i ett brett perspektiv, med transport av e-handelsvaror direkt till slutkund.

 - Skulle det dessutom gå att göra en analys kring dessa kunder och kartlägga deras behov av tjänster och varor så öppnas möjligheten att ytterligare förfina och utveckla utbud och service.

Positiva utsikter för servicehandeln, enligt Jonas Arnberg.

 - Dessutom har servicehandeln en funktion som kan bli mer och mer efterfrågad och som både lågprishandel och stormarknader saknar. Nämligen trivsel och en betydelsefull social funktion. 

 

Text: JOHAN ERICHS

  

 


Convenience Stores Sweden

08 - 505 970 30Kontakt

    Pressrum    |    Nyhetsarkiv    |   Rapporter och länkar |  Convenience Stores Index 

Convenience Stores Sweden AB  |  Artillerigatan 6, 1 tr  |  114 51 Stockholm
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.