Översyn av marknadsföring, tobaksfria nikotinprodukter och e-cigaretter

cigaretter


En särskild utredare ska på regeringens uppdrag göra en översyn av vissa frågor på tobaksområdet. Syftet är att säkerställa en sammanhållen och systematisk reglering av tobak, e-cigaretter samt tobaksfria nikotinprodukter.


– Vi ser att allt fler unga använder e-cigaretter och tobaksfria nikotinprodukter, vilket är bekymrande. Det oroar mig att det i nuläget saknas tydlig skyddslagstiftning för vissa av de här produkterna, och därför ska vi nu se över möjligheten att reglera detta. Det är även angeläget att tydliggöra rättsläget när det gäller marknadsföring på internet, säger socialminister Lena Hallengren.

I översynen ingår att analysera och ta ställning till om regelverket kring e-cigaretter och påfyllningsbehållare bör skärpas, samt hur tobaksfria nikotinprodukter bör regleras. Vid behov ska utredaren även föreslå reglering av tobaks- och nikotinfria produkter som används på ett likartat sätt som tobaksvaror.

Förslagen till reglering ska kunna innefatta både produkter som finns på den svenska marknaden i dag och nya tobaksliknande produkter som kan komma att lanseras i framtiden.

Uppdraget ska redovisas till Socialdepartementet senast den 31 mars 2021.
 

 

 


Convenience Stores Sweden

08 - 505 970 30Kontakt

    Pressrum    |    Nyhetsarkiv    |   Rapporter och länkar |  Convenience Stores Index 

c/o Företagarna | 106 67 Stockholm  |  Besöksadress: Rådmansgatan 40
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.