Skip to main content

Hur arbetsgivare kan hantera smittsamma sjukdomar i sin verksamhet

lise lotte argulander

Lise-Lotte Argulander, jurist på Företagarna.

Coronaviruset har orsakat viss panik hos företag och myndigheter. Vad är sant och hur ska arbetsgivarna agera?  Kan arbetsgivare sätta anställda i ”hemkarantän”? Lise-Lotte Argulander, jurist på Företagarna, hjälper oss att reda ut begreppen.

Ryktesspridningen och dubbeltydiga informationer från myndigheter hjälper inte heller till i att dämpa oron hos vare sig befolkningen eller företagen. Några saker kan vi dock konstatera och nedan ska vi försöka reda ut vad Ditt ansvar som arbetsgivare är och vad du kan göra inom din verksamhet. 

Systematiskt arbetsmiljöarbete ska alla arbetsgivare bedriva och har du ingen beredskap eller krisplan för hur ditt företag och arbetsmiljön påverkas vid en pandemi, är det hög tid att du undersöker det nu. Arbetsmiljöarbetet tar sikte på hur anställda påverkas av faktorer i arbetsmiljön och hur du som arbetsgivare kan agera för att förebygga och förhindra ohälsa och olycksfall på arbetsplatsen. 
Börja med att undersöka hur ditt företag påverkas vid en större pandemi, exempelvis när större delen av dina anställda blir sjuka och frånvarande från arbetet. Har du anställda som reser i tjänsten eller anställda som reser på semester ofta? Tänk dig in ett ”värstascenario” och ta fram rutiner utifrån det.


Du bör ha rutiner som talar om hur en anställd som varit i ett område som påverkats av en pandemi ska agera. Hur ska de anmäla till dig som arbetsgivare att de kan ha varit utsatta? Om anställda reser i tjänsten måste du som arbetsgivare i förebyggande syfte ha rutiner för hur du ska hjälpa stödja dina anställda om de blir sjuka under tjänsteutövningen eller hur ni ska hantera pandemier som kan uppstå runt om i världen. Av rutinerna behöver det också framgå hur de ska agera när de kommer hem och kan ha varit utsatta för smittsamma sjukdomar. 

Arbetsrättsligt kan du inte tvinga en frisk medarbetare att gå hem i ”hemkarantän” bara för att den anställde varit i ett område eller kanske träffat andra sjuka människor. Alla anställda har rätt att arbeta och erhålla lön. Däremot kan ni komma överens om distansarbete under en viss period om verksamheten så tillåter. 

Om den anställde visar symptom eller känner sig sjuk bör rutinerna innehålla hur den anställde ska få snabb hjälp med vård eller en uppmaning om att söka vård. Har ni tillgång till företagshälsovård kan det vara bra att prata med dem om er situation i förebyggande syfte. 


Rutinerna bör också innehålla instruktioner som kan vara bra att alltid tänka på i influensatider och som till exempel kan vara 
- Extra uppmaning med handhygien, gärna information om detta exempelvis på toaletter
- Extra städning av toaletter och allmänutrymmen
- Handsprit, tvål och engångshanddukar exempelvis placerade på toaletter 
- Tillgång till engångstvätt för tangentbord, skärmar, pekdon och skrivbord. Speciellt bra om ni inte har fasta arbetsplatser.
- Eventuellt inrätta särskilda toaletter för externa gäster och ha ”personaltoaletter” som inte får användas av gäster.

Det är också bra, om verksamheten tillåter, om ni kan ordna så att anställda vid behov kan utföra arbete på distans. Av rutinerna bör det framgå hur en anställd ska göra om hen vill arbeta på distans.  Distansarbete kan även vara bra att tillåta för anställda som har nedsatt immunförsvar eller andra problem som gör att de är extra känsliga för infektioner.


Om en anställd har insjuknat och konstaterats ha fått ”Coronaviruset” ska den anställde hålla sig hemma och bör följa läkare ordination och instruktioner. Smittbärarpenning kan under vissa särskilda omständigheter betalas ut i förebyggande syfte och den anställde som misstänker att hen varit utsatt för smitta eller rest i dessa områden kan ansöka om detta hos FK. 

Det viktigaste du som arbetsgivare bör tänka på är att hålla dig uppdaterad via Folkhälsomyndighetens webbsida och Arbetsmiljöverkets webbsida. Ha ett bra förebyggande arbetsmiljöarbete och framför allt ha koll på om du behöver vidta åtgärder i arbetsmiljön både för dem som ska arbeta men också om någon behöver arbeta på distans.

 

LISE-LOTTE ARGULANDER

Jur.kand. specialist arbetsrätt & arbetsmiljö 
Företagarna

Som medlem i Convenience Stores Sweden kan du kostnadsfritt ringa Lise-Lotte och hennes kolleger för rådgivning inom arbetsrätt med vissa begränsningar. Logga in på medlemssidorna med de sex första siffrorna i ditt organisationsnummer.