Kontakta din hyresvärd och ange ”force majeure”

 sagell kvadrat

Du som är medlem i CSS kan utan kostnad konsultera advokat Dan-Michael Sagell.

 

En möjlighet att få anstånd med hyran om man är drabbad av corona-situationen, är att åberopa så kallad force majeure. Convenience Stores Swedens samarbetspartner, advokat Dan-Michael Sagell, råder er att omedelbart kontakta era hyresvärdar för att träffa en överenskommelse


Det finns en allmän kontraktsrättslig princip som kallas för force majeure. Det finns ingen svensk lag som definierar vad force majeure egentligen är, men en force majeure-klausul förekommer ofta i många standardavtal, och brukar då kallas för händelser som befriar en avtalspart från att fullgöra en avtalsförpliktelse utan att då begå avtalsbrott. Det gäller exempelvis sådana avtalsförpliktelser som att leverera en vara på ett visst bestämt leveransdatum, eller att betala en hyra på förfallodagen.Vad är då force majeure? Nuförtiden anses det vara ett hinder som ligger utanför avtalspartens kontroll och som inte hade skäligen kunnat förutses när avtalet ingicks, och som avtalsparten inte anses skäligen kunnat undvika eller övervinna genom egna åtgärder.

Händelser som idag brukar räknas som typiska force majeure-händelser är krig, naturkatastrofer, strejk, brand, upplopp och exportförbud. Hit brukar också räknas lagbud och myndighetsåtgärder. Det handlar således om extraordinära händelser som ligger utanför avtalspartens kontroll och som inte kunnat förutses när avtalet skrevs under, och som avtalsparten inte kunnat undvika eller övervinna genom egna åtgärder.


Den nu pågående corona-epidemin med restriktioner och påbud från regeringen och myndigheterna som hindrar eller försvårar för människor (kunderna) att handla i butiker och äta på restauranger med likviditetsbrist som en direkt följd för berörda näringsidkare, kan anses vara force majeure – en extraordinär händelse - som befriar dessa näringsidkare från att betala förfallna hyror för andra kvartalet 2020, utan att drabbas av dröjsmålsränta eller hävning av hyreskontraktet från hyresvärdens sida.


Rådet är att berörda näringsidkare omedelbart tar kontakt med sina respektive hyresvärdar mot bakgrund av den nu föreliggande force majeure-händelsen, för att träffa överenskommelse om hyresbetalningen för andra kvartalet och för eventuellt det tredje kvartalet i år. Det gäller också att kontakta leverantörer som väntar på att få betalningar i närtid för sina gjorda leveranser. 

Det ska observeras att så snart som nuvarande force majeure-händelse försvinner så återgår hyresavtalen och leverantörskontrakten att på nytt gälla fullt ut, även retroaktivt eftersom lokalen liksom levererade varor, har använts under denna tid.


DAN-MICHAEL SAGELL


Convenience Stores Sweden

08 - 505 970 30Kontakt

    Pressrum    |    Nyhetsarkiv    |   Rapporter och länkar |  Convenience Stores Index 

Convenience Stores Sweden AB  |  Artillerigatan 6, 1 tr  |  114 51 Stockholm
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.