Skip to main content

Max två förpackningar läkemedel

recep

 

 Inte mer än två förpackningar av samma läkemedel till en och samma kund.
Det är Läkemedelsverkets rekommendation till återförsäljarna inom convenience-branschen.
Eller som man också uttrycker det: Att förfara aktsamt med de läkemedel som finns tillgängliga.


Läkemedelsverkets generaldirektör Catarina Andersson Forsman:

”Med detta avser jag att ni så långt som möjligt begränsar antalet förpackningar av receptfria läkemedel som säljs till enskilda konsument, förslagsvis inte mer än två förpackningar av samma läkemedel vid ett och samma tillfälle."

Syftet med denna rekommendation är att så långt som möjligt undvika onödiga bristsituationer som skulle kunna uppstå till följd av hamstring och att säkerställa att alla kan få tillgång till de läkemedel de behöver.