Skip to main content

Lösgodis minskar kraftigt för Cloetta

 

polly

 

Cloetta bekräftar den tidigare kommunicerade risken att kundernas efterfrågan av lösgodis kommer att minska kraftigt. Det kan också bli aktuellt med permitteringar av butikskonsulenter på vissa marknader.

Cloetta uppdaterar regelbundet marknaden med relevant information avseende effekterna från COVID-19 och bekräftar den tidigare kommunicerade risken att kundernas efterfrågan av lösgodis kommer att minska kraftigt. För att delvis kompensera för den lägre kundefterfrågan vidtas åtgärder som att fylla lösgodishyllorna i butikerna med förpackade märkesvaror samt att använda golvutrymmet till att sälja paketerade lösviktsprodukter.

”För våra förpackade märkesvaror fortsätter vi att se en negativ påverkan från stängning av försäljningskanaler som underhållning och travel retail, vilket delvis mildras av en ökad kundefterfrågan på förpackade märkesvaror från dagligvaruhandel och e-handel”, säger man i ett dagsfärskt pressmeddelande.

Vidare från detsamma:

”Efterfrågan från konsument är fortfarande mycket volatil* och varierar mellan marknaderna. Det finns en allmän förändring i beteendet bland kunder såsom hamstring av vissa produkter, framförallt inom kategorierna godis och choklad. Vi ser också mindre impulsdrivna inköp då det skett ett skifte från försäljningskanaler som närbutiker och bensinstationer till traditionell handel och e-handel. Vidare väljer konsumenterna för närvarande förpackade märkesvaror framför lösviktsgodis.

Med en lägre efterfrågan på lösviktsgodis har Cloetta påbörjat en dialog om permitteringar av butikskonsulenter på vissa marknader samt andra åtgärder för att minska kostnaderna, vilket kommer att påverka ett begränsat antal anställda inom lösviktsverksamheten.”

 *Volatilitet är standardavvikelse på tillgångens avkastning