Skip to main content

Nya allmänna råd om avstånd i butik

direkten avstandsmarkeringar. kvadrat


Folkhälsomyndigheten har tagit fram nya allmänna råd för att motverka spridningen av covid-19. Det handlar bland annat om att det inte får finnas för månag människor i butiken samtidigt och om avståndet som bör hållas mellan dem.

Alla verksamheter i Sverige är skyldiga att, utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer, vidta åtgärder för att minska risken för smittspridning.  Arbetsgivare bör om möjligt se till att personal och besökare håller avstånd, regelbundet kan tvätta händerna med tvål och vatten eller annars använda handsprit, att anställda arbetar hemifrån, undviker onödiga resor och anpassar arbetstider för att undvika rusningstrafik.  

Butiker, köpcentrum och gallerior bör begränsa antalet kunder som vistas i lokalen samtidigt. De bör också ta fram alternativa lösningar till kassaköer eller anvisa hur långt kunderna kan stå mellan varandra. 

Så långt Folkhälsomyndigheten. Svensk Dagligvaruhandel har tillsammans med sina medlemsföretag analyserat föreskrifterna och plockat fram gemensamma riktlinjer till butikerna. Den tydligaste uppmaningen är att varje butik ska ha en ansvarig person som ser till att det inte blir för trångt i någon del av butiken. I convenience-branschen kan man inte alltid ha en särskild person till detta, utan det är upp till den/dem som jobbar i butiken för övrigt.
Man anger 1,5 meter som minsta avstånd mellan dem som vistas i lokalen. Någon direkt gräns för antal personer finns inte. 
Golvmarkeringar och plexiglas syns alltmer i större livsmedelsbutiker och kan i vissa fall gälla även inom convenience.