Skip to main content

Hur bra är det nya företagsstödet?

 experience 3239623 1920

 

Regeringen, Centerpartiet och Liberalerna presenterade på valborgsmässoafton ytterligare en åtgärd för att lindra virusutbrottets konsekvenser för företag - och jobb. Det handlar om ett ett förslag till stöd baserat på omsättningstapp.
- Det första stödet som är anpassat för de mindre företagarna. Dock är det inte helt klockrent, säger Convenience Stores Swedens vd Bengt Hedlund med en tydlig uppmaning till alla som tappat minst 30 procent av omsättningen.
Sök direkt så snart det blir möjligt!Omsättning eller omställning? Ja det känns nästan som en lek med ord. Det handlar dock om omsättning.


- Men även om inte kriteriet att ”ställa om” finns med, så kanske andemeningen är att man inte överlever om man inte ställer om, säger Bengt Hedlund och beskriver det som saknas i åtgärden som en självrisk.


- Man får ju inte 100 procent av det man söker. Men jag tycker inte man ska tveka att utnyttja denna möjlighet som jag också hoppas kommer att förlängas.

bengt

Bengt Hedlund menar att det är viktigt att söka så snart det är möjligt om man uppfyller kriterierna.


Syftet är att stödet ska göra det möjligt för företag att överbrygga den akuta krisen och samtidigt underlätta för företag att ställa om och anpassa sin verksamhet.
Det kan till exempel vara restauranger som behöver sälja en större del av maten som hämtmat, eller taxiverksamhet som kan ställa om till leveranser. Det kan också röra sig om större tillverkningsföretag som ställer om till produktion av exempelvis sjukvårdsmaterial.


Storleken på stödet kommer att bero på hur stort bortfall av omsättningen ett företag har haft och variera mellan 22,5 och 75 procent av företagets fasta kostnader exklusive lönekostnader för mars och april 2020.


För att ta del av stödet krävs att företaget har haft en omsättning på minst 250 000 kronor under det senaste räkenskapsåret och ett omsättningstapp på minst 30 procent. Omsättningstappet beräknas på mars och april 2020 jämfört med samma månader förra året.


Stödet ska kunna beviljas företag och organisationer som har F-skatt och betalas ut genom Skatteverket. Det kommer inte betalas ut till företag med hemvist i skatteparadis. Maxbeloppet föreslås vara 150 miljoner kronor per företag.mats eriksson mindre

Ett välkommet stöd, dock med några frågetecken, tycker Mats Eriksson.


Även debattören och ledamoten i Småföretagarnas Riksförbunds styrelse, Mats Eriksson
, tycker att det är bra att regeringen äntligen förstått de akuta problem som pandemin orsakat i en företagares vardag. 


- Problemet är att det bara gäller för mars och april och att förslaget inte kan träda i kraft förrän i juli. Då får vi se hur pass byråkratiskt och krångligt ansökningsförfarandet blir. För lite, för sent, för krångligt har hitintills varit regeringens ledord. Återstår att se ifall detta omställningsstöd kan bryta mönstret. Men visst är det välkommet även om det finns en del frågetecken att räta ut.

 

20200417 StockholmGünther MårderFoto: Oskar Omne

Företagarnas vd Günther Mårder gillar allt utom att dte tagit för lång tid.

Organisationen Företagarna välkomnar stödet, men menar att det borde införts tidigare och gälla under en längre tid.

− Företagarna har sedan krisen började krävt ett ersättningsstöd baserat på omsättning för de små och medelstora företagen som kämpar för sin överlevnad. Det är därför glädjande att vi fått gehör för detta, även om vi hade önskat oss åtgärden i ett tidigare skede, säger Günther Mårder, vd för Företagarna. 


− Vi ser att många små- och medelstora företag står inför konkurs eller nedläggning och det är en samhällsutveckling som kommer att slå hårt mot vår välfärd. Detta är en således en nödvändig strategi, att stötta de många i grunden bärkraftiga företag och på så sätt rädda både företag och arbetstillfällen, säger Företagarnas chefsekonom Daniel Wiberg.


Ett direktstöd av detta slag kan komma de drabbade till del på ett relativt enkelt sätt och kan även användas av dem som har enskild firma. Dessutom ökar stödet beroende på hur stort omsättningstapp företagen drabbats av.  


− Regeringens krisåtgärder har hittills fokuserats till krediter, och till viss del även att lyfta vissa kostnader från företagen. Ett kostnadsstöd är en naturlig förlängning när vi nu ser att krisen blir allt mer långvarig och vi hade gärna sett ett sådant stöd i ett tidigare stadie och har tryckt på i frågan sedan februari, säger Daniel Wiberg. 


Regeringen kommer att överlämna det nu presenterade förslaget i en extra ändringsbudget och arbetar för att det ska kunna träda i kraft den 1 juli, vilket är i senaste laget. Förslaget kan komma att behöva godkännas av kommissionen ur statsstödssynpunkt. Regeringen kommer att återkomma med mer information om den närmare utformningen av stödet och hur och när man kan ansöka. 

P

På Företagarnas hemsida finns bra frågor och svar om stödet:

https://www.foretagarna.se/driva-eget-foretag/ekonomi/omsattningsstod--vad-hander-nu/

Sammanställt av:
GUNILLA PIHLBLAD