Skip to main content

Detta gäller om statligt stöd för rabatt på hyran

sagell kavdart

Dan-Michael Sagell, advokat/affärsjurist

 

Om någon överenskommelse ännu inte har träffats med hyresvärden om hyresrabatt för tiden den 1 april – 30 juni 2020 så är det ännu inte för sent att kontakta sin hyresvärd för att träffa en sådan överenskommelse, eftersom sista datumet för överenskommelsen kan vara den 30 juni 2020.
Läs vad vår samarbetspartner, advokat Dan-Michael Sagell, skriver om detta.


I slutet av mars skrev jag att det var viktigt att ta kontakt med sin hyresvärd inför betalningen av lokalhyran för perioden 1 april – 30 juni 2020 för att genom diskussion och förhandling med hyresvärden få en lägre hyra (hyresrabatt) för den tidsperioden. Som argument för dessa förhandlingar används den uppkomna likviditetsbristen på grund av corona-pandemin och myndigheternas restriktioner och den därpå direkta förlusten av kundintäkter, det vill säga likviditetsbrist och kundförluster på grund av händelser som ligger utanför hyresgästens kontroll (force majeure).

För att underlätta dessa förhandlingar med hyresvärden har regeringen i dagarna beslutat att ge stöd åt hyresvärdar som går sina lokalhyresgäster till mötes och accepterat en lägre hyra (en hyresrabatt) för perioden 1 april – 30 juni 2020. Det är bara butikshandel samt hotell- och restaurangverksamhet med lokalhyreskontrakt som omfattas av det statliga stödet. Alltså inte verksamhet med e-handel eller distribution.

Om en överenskommelse träffas mellan hyresvärden och hyresgästen om en rabatt på hyran under perioden den 1 april – 30 juni 2020 svarar staten mot hyresvärden för en del av den rabatten.


För att hyresvärden ska få detta statliga stöd ska
- det handla om en hyra som helt eller delvis är bestämt till ett fast belopp (alltså inte en hyra som bara bestäms av hyresgästens omsättning), 

- hyreskontraktet ska ha undertecknats senast den 1 mars 2020, 

- och hyresgästen och hyresvärden ska senast den 30 juni 2020 ha undertecknat en överenskommelse om rabatt på hyran som innebär att hyran understiger det fasta belopp som skulle ha betalats under perioden 1 april – 30 juni 2020. 

Observera emellertid att övriga villkor i hyresavtalet ska vara oförändrade.

Det stöd som hyresvärden då kan få från staten är hälften (50%) av den rabatten som hyresvärden och hyresgästen har kommit överens om på den fasta hyran. Stödet kan dock aldrig bli högre än 25% av den tidigare fasta hyran.

Om den fasta hyran exempelvis är 100 000 kronor och hyresvärden går med på en rabatt med 50 000 kronor har hyresvärdens rätt till statligt stöd med hälften (50%) av detta belopp, det vill säga 25 000 kronor.

Om den fasta hyran är 100 000 kronor och hyresvärden går med på en rabatt med 75 000 kronor har hyresvärden rätt till statligt stöd med högst 25 000 kronor, det vill säga 25% på 100 000 kronor. Således här inte ett stöd med 37 500 kronor hälften (50%) av 75 000 kronor.

Det kan vara värt att notera att det högsta statliga stödet som kan vara aktuellt för en och samma hyresgäst är 800 000 Euro. Detta blir aktuellt om hyresgästen har många lokaler och fått hyresrabatter från många olika hyresvärdar. Då räknas samtliga stöd samman från dessa olika hyresvärdar. Detta tak kan bli aktuellt för ett företag med flera egenägda butiker (flera lokalhyreskontrakt).

Det är hyresvärden som ska ansöka om detta statliga stöd och inte hyresgästen. Hyresvärden ska ge in sin ansökan till särskilt utvalda länsstyrelser runt om i landet senast den 31 augusti 2020. Det är sedan Boverket som betalar ut stödet till hyresvärden.

Så om ni ännu inte har träffat någon överenskommelse med hyresvärden om hyresrabatt för tiden den 1 april – 30 juni 2020, så är det inte för sent, eftersom sista datumet för överenskommelsen kan vara den 30 juni 2020.
 
DAN-MICHAEL SAGELL
Som medlem i Convenience Stores Sweden har du möjlighet att utan kostnad konsultera Dan-Michael Sagell per telefon. Kontaktuppgifterna finner du på medlemssidorna under Juridisk rådgivning/Affärsjuridik. Tänk på att du måste vara inloggad (den första sex siffrorna i ditt organisationsnummer).
Övriga kan kontakta honom via mejl: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.