Skip to main content

Danska småföretag kräver nya reformer

johane3
Lägre moms och upplevelseavdrag är krav från danska småföretagarorganisationen SMVdanmark för ge skjuts åt en bransch som går på knäna. - Något måste göras annars blir det svårt för kaféer och fast food-ställen att klara sig genom krisen, menar Jakob Brandt, affärspolitik talesperson.


Det danska näringslivet och samhället håller stegvis på att öppnas efter coronastängningen.
Danska fast food-aktörer och kaféer har fått nya riktlinjer men reser samtidigt också krav om nya ekonomiska lättnader. Öppningsfasen påbörjades den 18 maj.

Den danska regeringen meddelade i mitten av maj att samhället successivt kommer att öppnas upp igen efter den drastiska och omfattande corona-stängningen. Öppningen innebär bland annat att kaféer, barer och mindre restauranger tillåts att öppna efter att tidigare ha tvingats att stänga för besökande gäster. Andra aktiviteter som takeaway och hemleverans av mat och dryck har dock varit tillåtna. En del företag rapporterar att de klarat den ekonomiska livhanken genom bland leveranser av måltider till företag och privatpersoner. De flesta har dock tvingats att hålla helstängt och har korttidspermitterat sin personal .
I samband med fas två i återöppnings-programmet får näringsidkare inom restaurangbranschen på nytt öppna porten för besökande gäster.

Avstånd
In i det sista pågick dock förhandlingar om vilka riktlinjer som ska gälla för branschen.
Frågan om social distansering är den som orsakat mest huvudbry hos bland annat kaféer och fast food-restauranger.
Under perioden av bred stängning har ett generellt avstånd om två meter gällt för social distansering. Detta innebär att många restauranger inför öppningen tvingades att möblera om sina lokaler och på de flesta håll fått se en halvering av gästplatser. Men efter påtryckningar, politiska och från branschen, backade regeringen och ändrade beslutet om två meters avstånd till en meter. Detta möjliggör tätare bordsplacering och möjlighet till fler gäster och ökade intäkter i en period där många inom kafe- och restaurangbranschen riskerar konkurs. Sittande gäster ska ha ett säkerhetsutrymme kring sig på två kvadratmeter, stående fyra kvadratmeter. Sällskap på max tio personer är tillåtna att samlas i grupp förutsatt att de är bekanta med varandra. Ingen får ha öppet längre än till midnatt. Vissa ägare och innehavare tycker inte det ens är lönt att hålla öppet till följd av alla drift- och personalkostnader så länge restriktionerna inte släpps helt.

Hygienrestriktioner är fortsatt stränga vilket innebär att både gäster och medarbetare ska ha tillgång till handsprit eller tvål och vatten. Verksamheten uppmanas att upprätta en detaljerad plan för regelbunden rengöring och desinfektion av alla gemensamma kontaktytor. Gäster får inte sitta vid en bardisk längre än 15 minuter förutsatt att en plexiglasskiva inte skiljer medarbetare och gäst.

food 2940553 1920

Att vistas med okända människor i samma lokal kan skapa oro.

Otrygga

Det finns en oro inom branschen för att gäster ska känna sig otrygga att vistas med för dem okända människor i samma lokal med tätt och kort avstånd.

SMVdanmark är den danska huvudorganisationen som samlar små och medelstora verksamheter bland annat inom fast food och kafé.

- Merparten av våra medlemmar inom detta segment har varit oerhört pressade på grund av tvångsstängningen. Även om flera företag kunnat dra nytta av statliga stödåtgärder saknar många likviditet och går med stora förluster varje månad, säger Jakob Brandt, affärspolitisk talesperson inom SMV.

Danmark har stängt sina land- och sjögränser för alla besök av utländska medborgare, förutom för dem som har acceptabelt skäl att besöka landet som yrkesförare med transportuppdrag, arbetspendlare, affärspersoner och personer med tungt vägande familjeskäl för att besöka Danmark.

Det pågår en intensiv debatt om vilka gränser som ska öppnas.

- Jag tolkar det som om gränsen mot Tyskland inom kort kommer att öppnas och det är oerhört viktigt för att vår näring ska komma igång. Det ger också ett starkt signalvärde mot danskarna om att det är ok att vistats och äta och dricka utanför hemmet.

En öppning av gränsen mot Sverige diskuterades hastigt bland partiledarna i samband med ett nyligen tv-sänt möte om coronasmittans påverkan på det danska samhället. Uppbackningen för att fortsätta hålla gränsen stängd med hänsyn till ökad smittorisk, var massiv bland de olika politiska företrädarna.

espresso

Nya riktlinjer gör att det blir möjligt för danska kaféer och mindre restauranger att öppna upp efter coronastängningen. Men den stora frågan är hur gäster ska känna sig trygga att besöka lokaler öppna för offentligheten?

 

Rabatter
Men frågan om hur besöksverksamheterna ska få kundströmmen tillbaka kvarstår?

- Helt klart finns det en rädsla bland många individer och grupper att vistas bland andra människor och besöka platser med för dem okända ansikten.

SMV har uppvaktat regeringen med två förslag som kan sätta fart på antalet besökare i samband med öppningen och en tid framöver.

- Vi vill att regeringen instiftar ett så kallat ”upplevelseavdrag”, som påminner om avdraget för hushållsnära tjänster, så att alla besökare kan dra av kostnaden för kafe- och restaurangbesök mot sin intäkt eller inkomst och därmed få ett avdrag som innebär en rabatt på cirka 27 procent. Det andra är under en period sänka momsen med tio procentenheter till 15 procent på tjänster och varor inom besöksnäringen.

- Då blir det för många attraktivt att gå ut igen. Regeringen måste göra något för att hjälpa besöksnäringen igång innan vi får tillbaka de tidigare utländska turistströmmarna.

Vad kan den mindre kafeägaren eller burgerbaren göra för att få tillbaka sina kunder?

- Det viktigaste är att följa regeringens riktlinjer och visa att man tar hygienkravet allvarligt så att kunderna kan känna sig trygga.
Hur lång tid tar det innan branschen hämtat sig och är tillbaka i gammal god form?

- 2022-2023, skulle jag tro.

Vad kan man som mindre verksamhet lära sig av denna pandemi?

- Många verksamheter har nog insett värdet av att ha lite mera kapital på kistbotten för att vara beredd när oförutsedda händelser och kriser kommer, avslutar Jakob Brandt.

Någon statistik över antalet konkurser som drabbat branschen finns inte tillgänglig eftersom myndigheten Sø- og Handelsretten som hanterar konkurser, håller stängt under coronakrisen.

Text: JOHAN ERICHS