Skip to main content

Framtidstron i handeln på väg tillbaka efter coronaraset

karin johansson

Karin Johansson, vd i Svensk Handel.


Handlarnas framtidstro störtdök när coronakrisen slog till. I takt med att samhället börjar öppna upp igen ljusnar framtidsutsikterna i handeln något. Karantäntillvaro har gett fart åt näthandeln och störst är optimismen bland e-handlarna.


- Det har varit tre tuffa coronamånader med stora försäljningstapp för handeln. Lättade reserestriktioner och att rörligheten i samhället sakta börjar komma igång igen inför sommaren är en nyckel för att många butiker ska kunna överleva, säger Karin Johansson, vd på Svensk Handel.  

Svensk Handels Handelsbarometer för juni visar att Framtidsindikatorn för butikshandeln, som sammanfattar handlarnas framtidstro, stiger med 9,2 enheter till 79,6, vilket fortfarande är avsevärt lägre än vid samma period förra året och en bra bit under den neutrala nivån på 100.

Den senaste tiden har vi spenderat mer tid i hemmet och e-handeln har gått starkt. I juni ökar Framtidsinikatorn för e-handeln till 115,7, en ökning med 15,1 enheter från mätningen i maj.

- Coronapandemin har fått nya kundgrupper, inte minst många äldre, att hitta till näthandeln. Vi ser också hur efterfrågan på hemleveranser har ökat. För många handlare har e-handeln vägt upp en del av försäljningstappet i butikshandeln, säger Karin Johansson.


Handeln är tudelad

Butikshandeln är uppdelad i dagligvaru- och sällanköpshandel. Bland dagligvaruhandlarna stiger framtidstron med 11,4 enheter i juni till index 85,1.
Även om matförsäljningen gått starkt i krisen är det många dagligvaruhandlare som drabbats hårt. Det är framförallt mindre servicebutiker och matbutiker i city- och gränshandelslägen.

I sällanköpshandeln, som är all handel utöver maten, ökar framtidstron med 7,0 enheter till index 74,3. Coronapandemins följdverkningar har dock slagit ojämnt mot olika delbranscher.

- Handeln är tudelad och vissa delbranscher har återhämtat sig snabbare än andra från coronakrisen. Bygg-, järn- och trädgårdshandel går starkt när vi satt igång sommarens fixa-hemma-projekt extra tidigt i år. För modehandeln är läget annorlunda och branschen befinner sig fortfarande mitt i krisen med stora försäljningstapp, säger Karin Johansson.