Skip to main content

Privab och MyWay tror på framtiden

pa melander2

PA Melander, vd Privab

PA Melander är vd för Privab som förutom många enskilda kunder också driver convenience-kedjan MyWay. Tappet har varit kännbart och problemen kvarstår. Men han ser en ljusning och tror att branschen kan bli en vinnare i framtiden.

 

Hur har corona-pandemin påverkat era butikers försäljning?

- Vad det gäller MyWay så har det varit väldigt olika. Butiker i storstäder och framför allt de som ligger i anslutning till reseknutpunkter har tyvärr påverkats mycket negativt. Dessbättre har vi andra där försäljningen ökat. Detta grundar sig förmodligen i att många gärna handlar mer i närbutiker och undviker folkmassor.
- En viktig sak är den kreativitet och positivitet det finns hos den lokala MyWay-butiken. Man kämpar för sin överlevnad på absolut bästa sätt, övertygad om att det kommer att ge resultat på sikt.

 


Kan du ge några exempel på åtgärder - enskilda och allmänna - som haft betydelse för utvecklingen?

- Pandemin kommer att påverka oss även när den är över. Exempelvis blir det färre resor och hotellövernattningar som en följd av att man vant sig vid digitala möten. Jag tror att den lokala hederliga ”kiosken” får ett lyft då vi har börjat handla hemma lite mer. Vi som har basen inom convenience kommer att ta del av denna förändring på ett positivt sätt genom fler och nya kunder, vilket i sin tur leder till en växande marknadsandel. Det gäller bara att ge det lite tid. De stora positiva förändringarna kommer vi att se först 2021 och framåt.
 
Vad har ni som bolag/kedja gjort för att stötta era medlemmar?

- Vi har, som så många andra, tagit fram skydd vid kassorna och dekaler om avstånd. Dessutom har vår samarbetspartner WasaKredit underlättat för MyWay-butikerna på ett bra sätt.
 
Ser du någon förändring just nu?

- Det har börjat röra på sig, känns som att svenskarna börjat tröttna på att sitta hemma ensamma. Vi inom Privab har varit proaktiva och kreativa och hittat nya möjligheter både vad gäller sortiment och kunder. Jag är mycket stolt över alla medarbetare som verkligen visat att ”vi kan om vi vill”. Vårt tapp har varit kännbart på grund av stängda gränser mot Norge och att några av våra rikskunder verkar på biografer och flygplatser. Men i och med att vi agerat här och nu så har vi klarat oss rätt bra ändå.


Vad tror du om utvecklingen under sommaren?

- Självklart är det baserat på vilka restriktioner som kommer från Folkhälsomyndigheten, men med de lättnader som kommit senaste tiden så hoppas vi och tror att de av våra butiker som påverkats negativt, ska komma tillbaka till en mer normal försäljning. Jag tror på framtiden och på att servicehandeln kommer att växa.


GUNILLA PIHLBLAD