Skip to main content

Krisen öppnar för convenience-handeln

johans artikel

Även convenience-handeln kommer att påverkas på lång sikt av coronakrisen. - Lokal shopping växer i betydelse och det handlar om att skapa bra lokala erbjudanden som kompletterar det övriga sortimentet, menar Jonas Colliander, forskare på Center for Retailing vid Handelshögskolan i Stockholm.


Coronakrisen kommer under lång tid att påverka konsumenternas köpvanor.
Förändrade fokus och nya trygghetskrav gör att convenience-handeln kan hamna i en gynnsam sits och stärka sin position.

Mönster från tidigare epidemier pekar på att corona-krisen kommer att sätta avtryck på vårt sätt att konsumera.
Convenience-handeln kan med sin tillgänglighet och inte sällan lokalisering nära bostadsområden, dra en fördel av effekterna av corona-pandemin, genom ökat intresse för lokal shopping men även ökat fokus på närproducerat kan ge ett lyft.

- Dessutom kan ökad näthandel få en positiv effekt på convenience-handeln eftersom konsumenterna då kan välja de mindre och närliggande butikerna för komplementköp. Det kan vara ett möjligt scenario, menar Jonas Colliander, forskare på Center for Retailing vid Handelshögskolan i Stockholm.


Närhet till butik, intresse av att undvika trängsel, kortare tid för inköp, kan vara andra faktorer som i en tid av rädsla och krav på ökad trygghet, talar för convenience-handelns fördel. Ett växande intresse för lokalproducerat är ett annat kriterium som sannolikt växer sig starkare bland konsumenterna under och efter corona-pandemin.

- Det handlar om att konsumenterna, om det är möjligt, vill ha känsla av kontroll i samband med en så omvälvande händelse som pandemin. I kombination med krav på hållbarhet och låg klimatpåverkan kan det ge ett uppsving för ett lokalproducerat sortimentet även inom convenience-handeln, förutsatt att den hänger på trenden om närproducerat.

Även relationen mellan handlare och kund kan öka i betydelse till följd av corona-krisen.
- För handlaren blir det ännu viktigare att i framtiden lära känna sina kunder, det signalerar trygghet.

portraitjonascolliander

Jonas Colliander, forskare på Handelshögskolan
(Bild: Handelshögskolan i Stockholm)


Ska Jonas Colliander peka på en trend som kommer att väga över vid val av butik och vid val av varor är det hållbarhet utifrån ett klimat- och miljöperspektiv.

- Den blir allt viktigare och kan på olika sätt positivt kopplas ihop med både lokal shopping och närproducerat.

Det är svårt att peka ut några särskilda varukategorier som framtida vinnare.
- Snarare kan det handla om ett våga erbjuda lokala varor och kanske även lokalt unika, om detta är möjligt.


Nya samarbetspartners, nya samarbetsformer och nya kreativa lösningar är ofta en konsekvens av kriser likt den vi nu upplever.

- Generellt kan man säga att den här krisen tvingar fram mer hållbara och smartare lösningar för att hitta nya affärsmöjligheter framöver.
Plattforms-exponering har under krisen lyft många aktörer inom den renodlade restaurangnäringen och genererat nya och i en del fall överraskande intäktsvägar. Kan exponering på olika plattformar bli lika betydelsefull, även för convenience-handeln?

- Den närvaron blir förmodligen mindre viktig för närbutiker och convenience-handel, i synnerhet för de aktörer som är inriktade på komplementköp. Det är likadant med erbjudande om online-försäljning och hemleverans. Det är inte dessa inslag som är närbutikens styrka även det kan finnas enstaka aktörer som erbjuder denna service. På så sätt är convenience-handlarna mindre sårbara än de större dagligvarubutikerna som idag måste ha ett attraktivt e-handelserbjudande för att klara konkurrensen.

 

Många fysiska butiker har skapat noggranna hygien- och säkerhetsregler, bland annat fysisk distansering, för både personal och kunder, i syfte att minska risken för smittspridning. Det finns en försiktighet för att komma för nära varandra.

- Detta beteende kommer att sitta i ett bra tag men det blir inte permanent. Det pågår en debatt om hur butiksutrymmen ska designas för att det ska bli färre personliga kontakter och färre avsnitt som måste vidröras med händer och fingrar. Alla kommersiella ytor kommer att påverkas av krav om möjlighet till fysisk distans och minskad trängsel. Det kommer att vara viktigt för alla butiker att ha en stark image i dessa frågor säger Jonas Colliander.

Vad kan en bransch som convenience-handeln lära sig av denna pandemi och dess konsekvenser?

- Framförallt att tänka i nya kundvanor, nya samarbeten och att våga tänka över de traditionella gränserna. I synnerhet de butiker som är lokaliserade nära sina kunder har goda möjligheter att utvecklas positivt, avslutar Jonas Colliander

JOHAN ERICHS