Skip to main content

Efter ett år med rökförbud på uteserveringar: 
Inför bot på att kasta fimpar på gatan!


fimpar pm


Den 1 juli 2019 infördes ett förbud mot rökning på uteserveringar och andra offentliga platser, såsom hållplatser och utanför butikslokaler. För convenience-branschen har förbudet fått oförutsedda effekter då gatorna utanför butikerna fyllts med fimpar efter att askkopparna behövt monteras bort. Därför uppmanar Convenience Stores Sweden nu Sveriges politiker att ta tag i nedskräpningsproblematiken och införa en bot på att kasta fimpar på gatan.


Förbudet mot att röka på uteserveringar och utanför butikslokaler har hittills tagits emot väl. Enligt en undersökning från Folkhälsomyndigheten känner 90 procent av befolkningen till förbudet och 78 procent upplever det som positivt. För nedskräpningen av fimpar har det dock inte varit helt positivt. Tidigare kunde handlare och restauranger ha en askkopp utanför lokalen, men i och med förbudet har dessa tvingats tas bort. Det innebär att många fimpar i stället hamnar på gatan.- Det är bra att människor som inte vill utsättas för cigarettrök har möjlighet att göra det. Men det är inte rimligt att gatorna utanför våra medlemmars butiker ska fyllas med fimpar nu när askkopparna tagits bort. Fimpar är ett stort nedskräpningsproblem och det är dags att Sveriges politiker tar detta problem på allvar och inför en bot på nedskräpning, säger Bengt Hedlund, vd i Convenience Stores Sweden.

Enligt en undersökning från Håll Sverige Rent kastas cirka en miljard fimpar på gator och torg varje år. I de skräpmätningar som gjordes i större tätorter 2019 stod fimparna för 65 procent av allt skräp. Fimparna innehåller huvudsakligen det filter där tobakens farliga ämnen fastnar för att de inte ska nå rökarnas lungor, men dessa ämnen är även farliga för naturen.


- Något som skulle göra stor skillnad är om mindre skadliga produkter, där tobaken inte förbränns utan förångas, var tillåtna att användas på uteserveringar. Vi tror att det skulle skapa stora incitament för människor att sluta röka cigaretter och därmed eliminera fimparna, avslutar Bengt Hedlund.