Sverige halkar efter!

anette rosengren
Anette Rosengren, Nordenchef på Philip Morris

Hennes ambition är att vi ska göra Sverige till världens första rökfria land och hon är rädd att vi halkar efter då konsumentinformationen har svårt att komma fram på grund av regler som gäller traditionell tobak. Inte de nya alternativen som Anette Rosengren och Philip Morris menar är vägen till den rökfria världen. Läs hennes krönika här:

Att sluta röka är det bästa en rökare kan göra för hälsan. Åsikterna går isär om skadegraden av nya rökfria alternativ jämfört med cigaretter. Nyligen blev vårt system för uppvärmning av rökfri tobak Iqos, medrökfri tobak (som i Sverige säljs under varumärket Heets), tillsammans auktoriserade som en tobaksvara med modifierad risk av amerikanska FDA (US Food and Drug Administration). Beslutet är historiskt, det är första gången FDA ger en auktorisation till en produkt där tobaken värms upp istället för att förbrännas. Beslutet kom efter en rigorös genomgång av omfattande vetenskapliga data från oss som tillverkare samt oberoende forskare.

När rökaren, istället för att röka cigaretter, går över helt till de rökfria produkterna anser FDA att kroppen exponeras för mindre skadliga ämnen. FDA har därför bedömt att produkterna är lämpliga för att främja folkhälsan och är till fördel för befolkningens hälsa som helhet. Både med hänsyn till användare av tobaksvaror och personer som inte använder tobaksvaror idag. Beslutet visar att de rökfria produkterna är något helt annat än cigaretter och att användningen av IQOS och Heets är ett bättre val än att fortsätta röka cigaretter, trots att användningen av produkterna inte är riskfri. För att förmå fler rökare, som annars fortsätter att röka, att byta till de rökfria produkterna ger FDA tillstånd att förmedla konsumentinformation om att produkterna har andra egenskaper än cigaretter.

Det intressanta är inte våra produkter, men att den amerikanske myndigheten accepterar att olika produkter har olika potential att skada. Man agerar också utifrån den kunskapen och försöker genom konsumentinformation att stimulera rökare att komma bort från den mest skadliga typen av tobaksbruk - cigaretterna. Man tillämpar alltså principen om skademinimering i praktiken. USA är inte ensam om sitt beslut att använda sig av skademinimering. Länder som Norge, Storbritannien, Nya Zeeland och Italien har också anammat denna princip och utvecklar system för att tillåta konsumentinformation baserat på risk.

I Sverige är hållningen i tobakspolitiken för närvarande inte inriktad på skademinimering. I ANDT-strategin anes all tobak vara densamma och man ser ingen skillnad i skadepotential baserat på olika typer av bruk. Det är idag därför förbjudet att i konsumentkommunikation uppge att användning av en tobaksprodukt har mindre påverkan på användaren än en annan. En sådan strategi kan möjligen ha varit rimlig när vetenskapliga data inte säkert kunde säga att det var skillnad mellan olika produkter. När en av världens högst ansedda regulatoriska myndigheter tydligt säger att vetenskapliga data visar att olika produkter har olika påverkan på folkhälsan, blir den svenska modellen helt orimlig. Den svenska tobaksstrategin försvårar för rökare att veta vilka egenskaper som olika produkter har och vilka risker som är förenade med dem.

Just nu pågår reformarbetet med ANDT-strategin, där T står för tobak. Ta tillfället att inkludera skademinimeringsprincipen och gör skillnad på tobaksprodukter. Använd tillgänglig vetenskaplig data i tobakspolitiken, precis som man gör på andra områden. Låt oss inte bli omsprungna på mållinjen av andra. Förbättra möjligheterna för rökare att göra informerade val.

Gör Sverige till världens första rökfria land!

ANETTE ROSENGREN
Norden-chef Philip Morris International


Convenience Stores Sweden

08 - 505 970 30Kontakt

    Pressrum    |    Nyhetsarkiv    |   Rapporter och länkar |  Convenience Stores Index 

c/o Företagarna | 106 67 Stockholm  |  Besöksadress: Rådmansgatan 40
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.