Skip to main content

Hur kommer marknaden att reagera på Amazon?

amazon


Amazon är känt världen över för sitt enorma sortiment och sina snabba leveranser. När Amazon öppnar i Sverige kommer det sannolikt att få stor betydelse för detaljhandeln. YouGove har undersökt svenskarnas kunskap om och förväntningar på Amazon.


Pris, gratis frakt och snabba leveranser är enligt en ny YouGov-undersökning nyckeln till framgång för detaljhandlare på nätet och Amazon har därmed goda förutsättningar när de snart öppnar sin verksamhet i Sverige. YouGov har tittat närmare på svenskarnas förväntningar på och kunskap om Amazon inför verksamhetsstarten.

Det är bara 10 % av svenskarna som inte känner till Amazon, och bland befolkningen under 60 år är det färre än 5 % som inte känner till Amazon. Det är dock få svenskar som har köpt produkter från Amazon i andra länder. 29 % har handlat på någon av Amazons europeiska webbplatser och av dem har de flesta (23 %) endast gjort det vid några få tillfällen. 61 % av svenskarna har aldrig handlat hos Amazon.

Majoriteten av svenskarna (61 %) uppger dock att det är ganska eller väldigt sannolikt att de kommer att handla hos Amazon när de öppnar i Sverige och 1 av 5 (22 %) uppger att det är något sannolikt. Män är mer benägna än kvinnor att uppge att de förväntar sig att de kommer att handla hos Amazon. 45 % av alla män mot 37 % av kvinnorna säger att det är väldigt eller ganska sannolikt att de kommer att handla hos Amazon.
Svenska män har också fått ett bättre intryck av Amazon än kvinnor. Medan 36 % av männen är ganska eller mycket positiva till Amazon gäller samma sak för betydligt färre kvinnor (29 %).

Undersökningen är genomförd under perioden 12–17 augusti 2020 har sammanlagt 2 041 intervjuer via YouGov Sveriges internetpanel genomförts med män och kvinnor i åldern 18 år och äldre. Urvalet är representativt för kön, ålder och region.