Skip to main content

Alltid framåt, alltid nya mål för Roya och Zaki

agarna


De har gått från klarhet till klarhet. Från mindre butiker till större. Från lägre försäljning till högre. Alltid med nya mål som sporre och alltid med glädje.
Det går om man vill. Och det vill man ju, säger årets Pressbyråköpmän, Roya och Zaki Alam, Pressbyrån Älvsjö torg.

Ett besök i den här butiken tillsammans med det här paret är rena energikicken. Så mycket som de har uträttat sedan 2004 då först Roya och sedan Zaki gjorde sitt intåg i Pressbyråkedjan. Först med en mindre butik, sedan med större och större. Och alltid med ökningar av såväl försäljning som lönsamhet.

- Att hela tiden ha mål är viktigt. När man når dem blir man peppad och vill bara fortsätta, säger Roya med sprudlande entusiasm, medan Zaki har en lugnare framtoning och påpekar att inget gör sig självt.

- Vi har fått jobba hårt för våra resultat, säger han.


extalvsjo


2014 fick de i stark konkurrens ta över den attraktiva butiken på Älvsjö station. Den omsatte då 13 miljoner och de startade sin tid där med en större ombyggnation under vilken de hade öppet. Samtidigt hade de fått flera anställda än tidigare.

- Då satsade vi på att bli bättre på ledarskap. Det lönar sig att utveckla den delen av verksamheten om man vill bli bättre på det övriga också.

2018 fick de pris som Årets Ledarskapsbutik.

- Detta tack vare att vi hade butikssäljarna med oss hela tiden, säger Roya och berättar att det också ledde till ökad förtjänst.
Nästa område att bli bäst på var kvalitet. Då blev vi Årets Mystery Shopper vilket så klart triggade oss att bli ännu bättre.

kunder kassan avstand

 

Det långsiktiga målet var hela tiden att bli Årets Köpman. Ytterligare ett steg på vägen togs när de blev 2016 erbjudna att även driva butiken som låg en trappa ned från stationen, den vid Älvsjö torg. Situationen med olika köpmän på två så närbelägna butiker, var inte optimal för Reitan.

- Vi tackade blankt nej först. Sedan sa vi ja, skrattar Roya och det är nu som Zaki påpekar att de har jobbat hårt med allt de gjort.

-Inte lämnat något åt slumpen.


kund vid tidn


Sagt och gjort. Grunden var ju lagd med ett tydligt ledarskap, där kontinuerliga personalmöten och utvecklingssamtal genomfördes, all personal var utbildad för att behärska sina arbetsuppgifter, samt arbetade med korta och långsiktiga mål. Vissa synergieffekter gick att uppnå och hela området var växande. Att paret Alam lyckades även med denna andra butik, är det väl nu ingen som tvivlar på. Kvaliteten i butiken är excellent med maxade hyllor, snabbmatskylar och bageriavdelningar samtidigt som renlighet och kundbemötande är på en mycket hög nivå. Dessutom har man spel här, något som kräver extra kunskap.

Distriktschefen Fredrik Averstedt tillägger att Roya och Akim också är mentorer, att de sedan 2008 har utbildat andra köpmän. Han bekräftar också deras smått otroliga insatser för kampanjer och aktiviteter.


wienerbrod

Corona-anpassat inslagna, men icke desto mindre jättegoda!

 

Men om vi ska gå ner på detaljer så vill Zaki gärna framhålla butikens bakverk.

- Vi har Sveriges godaste wienerbröd, säger han utan att tveka.

Och får väl stå oemotsagd tills någon kan påvisa motsatsen.

Så var det också detta med evenemang, happenings och - glädje. Något som Roya och Zaki jobbat med under hela sin Pressbyråtid och något som hela tiden tagits ett steg längre. De har skapat regelrätta fester i samband med kampanjer och aktiviteter, alltid sett till att det händer roliga saker i butikerna. Det kan till och med vara så att kunderna får se dem eller några av säljarna sjunga och dansa.

- Vi vill att det ska vara glädjefyllt att komma hit, säger de,

agarna med fredrik

Roya och Akim tillsammans med Reitans distrikschef Fredrik Averstedt.


Glädje är det också i de aktuella siffror för 2019 som vi får med oss:

Varuförsäljning +16%, bruttovinster +13%, kunder +8,6%. Varugruppen Mat +28% och Fika +15%. Man kan inte göra annat än lyfta på hatten och dansa ut ur butiken.

Men innan det frågar vi vad deras nästa mål är.

- Att få ta över en butik som omsätter lika mycket som de här båda tillsammans, svarar de utan att tveka.

 

award logga 2020 beskuren


PRESSBYRÅN ÄLVSJÖ TORG

Nominerad av Reitan Convenience Sweden:
Denna butik fick utmärkelsen Årets Köpman 2019, vilket innebär att det var den Pressbyråbutik som under året varit absolut bäst när det gäller att uppfylla högsta standard inom områdena Ledarskap, Kvalitet, Försäljning och Lönsamhet. Försäljningsökningarna är nu tredje året i rad lysande, och då framför allt på våra prioriterade varugrupper. Lönsamheten är mycket god och butiken är fulländad när det gäller butiksstandard och servicenivå.

  • Butikens köpmän heter Roya och Zaki Alam. De driver även Pressbyrån Älvsjö station ”en trappa upp”.
  • Älvsjö torg omsätter 11 MSEK, stationen 18 MSEK
  • 8 helårsanställda totalt
  • Öppet Älvsjö torg: 6-8 må-fre, 8-19 lö, 9-19 sö


Text och foto: GUNILLA PIHLBLAD