Skip to main content

Inför bot på att kasta fimpar i naturen!

fimpoa

Den 1 juli 2019 infördes ett förbud mot rökning på uteserveringar och andra offentliga platser, såsom hållplatser och utanför butikslokaler. Förbudet har hittills tagits emot väl, enligt en undersökning från Folkhälsomyndigheten känner 90 procent av befolkningen till förbudet och 78 procent upplever det som positivt.

För nedskräpningen av fimpar har det dock inte varit helt positivt. Tidigare kunde handlare och restauranger ha en askkopp utanför lokalen, men i och med förbudet har dessa tvingats tas bort. Det innebär att många fimpar i stället hamnar på gatan ett par meter bort, där de inte hör hemma.

Med ett år i backspegeln har förbudet mot rökning i offentliga miljöer i huvudsak varit positivt för samhället. Det är bra att människor som inte vill utsättas för cigarettrök har möjlighet att göra det. Vissa frågetecken kvarstår kring hur förbudet ska upprätthållas i praktiken, det är inte helt klart vem som bär ansvaret för att exempelvis mota bort en berusad person som står och röker på en uteservering eller vid en butiksentré sent på natten, men sett till andra utmaningar just nu är detta hanterbara problem.

Det vi kan se har varit negativt och som sannolikt inte var en genomtänkt konsekvens av förbudet är att även askkopparna har försvunnit från många platser, inklusive entréerna vill våra medlemmars butiker. Samtidigt är fimpar ett stort nedskräpningsproblem som sprider både gifter och mikroplaster i naturen.

Vi tycker att Regeringen bör ta sig en tankeställare kring hur fimparna ska försvinna från våra gator och torg.

En del i det handlar om att hjälpa rökare att hitta mindre skadliga alternativ, såsom snus och upphettad tobak (t.ex. iQos). Om vi fick informera om att vissa produkter faktiskt är mindre farliga än andra i butikerna så vore det oerhört positivt.
Något som även skulle göra stor skillnad är om mindre skadliga produkter, där tobaken inte förbränns utan förångas, var tillåtna att användas på uteserveringar. Vi tror att det skulle skapa stora incitament för människor att sluta röka cigaretter och därmed eliminera fimparna.

Slutligen är det även dags att börja bötfälla nedskräpning av fimpar. Det är inte lagligt att kasta fimpar på marken i dagsläget, men enligt Riksåklagarens föreskrifter bedöms det som en ringa företeelse och är därför inte straffbar. Men varje år kastas nära en miljard cigarettfimpar i naturen, det är inte rimligt att det ska kunna fortgå ostraffat.

Politiker, hjälp oss styra mot mindre farliga tobaksprodukter som inte skräpar ned och se till att nedskräpning av fimpar bötfälls. Det vore gott för både hälsa och miljö!

BENGT HEDLUND
vd Convenience Stores Sweden