Skip to main content

Vi fortsätter att prata med ATG

Det som började med frågor om ATG:s sänkning av provisionen på Tillsammans-spelet, har lett till fortsatt information och diskussion mellan representanter för styrelsen i Convenience Stores Sweden och ATG:s ledning. På tur står nu provisionssänkningen och ATG:s IT-system.

Den överraskande sänkningen av provisionen på Tillsammans, blev en utlösande faktor för kontakt och allmän genomgång av situationen för ombuden.

- Men det handlar om mer än bara denna fråga. Efter ett första digitalt möte på försommaren träffades vi i augusti för att på ledningsnivå diskutera utveckling, framtid och samverkan, säger Bengt Hedlund, vd i Convenience Stores Sweden och berättar att ATG inser att sänkningen av Tillsammans-provisionen inte gjordes på ett bra sätt.

- Det gick helt enkelt for fort, utan förvarning.

Man diskuterar även ombudens roll i framtiden. Det hade man uppe på augustimötet och fick mer eller mindre garantier för fortsatta satsningar.

- ATG menar att de aldrig kommer att släppa taget om ombuden som även fortsättningsvis kommer att vara navet i deras verksamhet.

På nästa möte, den 23 september, kommer man att ta upp provisions-sänkningen samt diskutera problemen med ATG:s IT-system. Högre provisioner är så klart alltid önskvärt, men det är mycket annat som måste fungera och som kan betyda bättre lönsamhet för ombuden. Många upplever till exempel IT-systemet som instabilt vilket påverkar butiksförsäljningen.

Från ATG deltar vd Hans Lord Skarplöth samt Johan Korsell och från Convenience Stores Sweden vd Bengt Hedlund och styrelseledamöterna Svante Törnqvist (Direkten), Anders Huss (EMAB) och Jimmy Svensson (69:ans Spel & Tobak, Stockholm).