Skip to main content

Så snusar svenskarna 2020

snus hand och dosa


Snuset och snusandet är en självklar del av den svenska folksjälen. Över landet ser dock preferenserna olika ut vad gäller styrka, sort och smak. Nordic Snus publicerar nu den andra upplagan av Snuskartan som är en genomgång av det kanske svenskaste av svenska – prillan under läppen.


För andra året i rad presenterar Nordic Snus Snuskartan, kartläggningen som är baserad på intervjuer med 2319 snusare i åldrarna 19–64 samt försäljningsstatistik från hela landet. Snuskartan 2020 visar på intressanta siffror kring svenskarnas snusvanor, här är några snabba fakta (2019 siffror i parentes):


- Runt 16 procent av befolkningen snusar (15 procent)
- 48 procent föredrar vitt portionssnus (45 procent)
- 30 procent föredrar brunt portionssnus (32 procent)
- 19 procent föredrar lössnus (18 procent)
- 78 procent väljer normalstarkt snus (82 procent)
- Runt hälften av snusarna är mellan 25–44 år gamla
- 8 av 10 snusare är män


Snuskartan 2020 visar en liten ökning av totala antalet snusare, men också att färre kvinnor snusar i år jämfört med tidigare. Just antalet kvinnliga snusare skiljer sig också stort bland de olika länen i Sverige, flest antal kvinnliga snusare hittar vi i Jämtland (33 procent) och minst antal på Gotland (7 procent). Årets rapport visar på en ökning bland de som föredrar ett starkare snus, mest populärt är detta i studentstaden Uppsala (35 procent).

Topp fem varumärken är:

  1. General
  2. Knox
  3. Göteborgs Rapé
  4. Kaliber
  5. LD