Sommaren är slut men pandemin lever vidare

Hur ska jag som företagare tänka nu? Min verksamhet har överlevt sommaren men riskerna i samhället kvarstår och kommer förmodligen kvarstå långt in i höst. Vår specialist i arbetsrätt, Lise-Lotte Argulander, reder ut begreppen och svara på frågorna som många av oss har.

Inte minst blir arbetsmiljöarbetet i dess förebyggande form oerhört viktigt denna höst. Du som arbetsgivare ska ju bedriva ett aktivt arbetsmiljöarbete i förebyggande form under hela året, det så kallade systematiska arbetsmiljöarbetet. I början av detta år ställdes ju allting på ända i och med att Corona gjorde sitt inträde och många av er fick se era verksamheter att kraftigt bromsa in. Några av er har använt korttidsstöd andra har ställt om sin verksamhet och kanske till och med tvingats säga upp personal. För er som importerar varor kan läget i andra länder påverkat era möjligheter att få varor och därmed kan hösten se annorlunda ut.


Du behöver ha koll på arbetsmiljön och hur du kan förebygga att dina anställda utsätts för risken att bli smittad även fortsättningsvis. Finns det personer i personalgruppen som är i riskgrupp, vilka skydd kan jag som ägare sätta upp för att skydda min personal mot smitta från tredje person? Kan jag organisera mitt arbete på ett sätt så att fysiskt avstånd kan hållas, kan jag tillåta att viss personal arbetar hemifrån? Hur tar sig mina anställda till arbetsplatsen? Kan de ta sig på ett säkert sätt till och från arbetet? Hur hanterar jag kunder som kommer till min verksamhet så att min personal inte utsätts för smittrisker?

Om du har personal i riskgrupp, kan ni erbjuda omplacering för dessa personer eller kan de arbeta hemifrån? Det kommer antagligen också finnas arbetstagare som inte ”vågar gå till jobbet” hur ska dessa hanteras? En förutsättning för att få lön är att arbete utförs och en arbetstagare kan inte ”kräva att få arbeta hemifrån”. Frågorna är många och inte alltid lätta att svara på.

Nu när hösten drar igång och vi mer börjar inse att den här pandemin kommer att hålla i sig länge gäller det att hitta lite mer långsiktiga lösningar för att hantera arbetsmiljön. En policy för hur just ni ska arbeta med dessa frågor är bra att upprätta. Har du fler än tio anställda ska den vara skriftlig.I svensk arbetsrätt är arbetsledningsrätten oerhört stark och en arbetsgivare som har skäl och vill att anställda ska vara på plats för att utföra arbete kommer förmodligen alltid kunna hävda detta. Däremot kan arbetsgivare tvingas vidta skäliga åtgärder för att skydda sina anställda och speciellt anställda i riskgrupp. De åtgärderna ska naturligtvis vara kopplade till vad som är möjligt att genomföra.

Ett sätt att underlätta detta arbete inför en uppstart av verksamheten nu efter sommaren, kan vara att göra en så kallad skyddsrond (riskbedömning) där du tillsammans med någon arbetstagare och eller skyddsombud går igenom verksamheten och försöker se vilka risker som finns både fysiska och psykosociala. Vad kan ni kan göra för att förebygga dessa? Den riskbedömning (skyddsronden) som ni gör ska var skriftlig oavsett hur många anställda du har. Sedan tidigare kanske ni till och med har vidtagit vissa skyddsåtgärder och rutiner. Fungerar de? Eller behöver ni ändra? När ni har gjort riskbedömningen vidtar ni de åtgärder som behövs för att minimera riskerna.

Följ sedan upp det arbete ni har gjort både i våras och nu med skyddsronden/riskbedömningen och vips har ni ett systematiskt arbetsmiljöarbete som är förebyggande.Ni kan också fundera på om ni ska hjälpa till med ekonomiskt bistånd till anställda som vill testa sig, både om de har Covid-19 eller testa om de har fått antikroppar. Detta kan med fördel ingå i er policy. Ni är inte tvungna att göra det men det kan också vara så att det underlättar er personalplanering om ni gör det. Tänk dock på att ni däremot aldrig tvinga en anställd att genomgå test och visa det för er utan det måste ske frivilligt.LISE-LOTTE ARGULANDER
Specialist arbetsrätt & arbetsmiljö, Företagarna


Convenience Stores Sweden

08 - 505 970 30Kontakt

    Pressrum    |    Nyhetsarkiv    |   Rapporter och länkar |  Convenience Stores Index 

Convenience Stores Sweden AB  |  Artillerigatan 6, 1 tr  |  114 51 Stockholm
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.