Skip to main content

Ökat intresse för vegetarisk kost under pandemin


veg populart

Sedan Coronapandemin bröt ut i mars har var fjärde svensk fått ett ökat intresse för att välja vegetarisk eller vegansk kost. Störst är ökningen bland kvinnor och unga personer. Främsta anledningen till att fler är intresserade av att välja vego är miljöskäl, följt av hälsoskäl. Det visar en ny undersökning som Novus gjort på uppdrag av Simple Feast.Sedan pandemin bröt ut för cirka ett halvår sedan har många fått mer tid till att ta hand om sig själva och fundera över sin hälsa. I en ny Novus-undersökning som Simple Feast har genomfört blir det också tydligt att intresset för vegetarisk och vegansk kost har blivit större. I undersökningen svarar var fjärde person att de fått ett ökat intresse för vegomat under det senaste halvåret. Endast åtta procent säger att de fått ett minskat intresse för att äta vegetariskt eller veganskt och 66 procent svarar att det är oförändrat.

Störst ökning bland kvinnor och unga 


Allra mest ökar intresset bland de i åldern 18-29 år, där hela 35 procent är mer intresserade av vegetarisk och vegansk mat nu jämfört med innan pandemin. Även kvinnor sticker ut i statistiken, 29 procent är mer öppna för att välja vego nu jämfört med för ett halvår sedan. Bland männen är siffran 20 procent.

– Oavsett om det ökade vego-intresset beror på coronapandemin eller inte är det positivt ur alla aspekter att fler vill äta växtbaserat i dag jämfört med för ett halvår sedan. Personligen tror jag faktiskt att det till stor del beror på att hållbarhets- och hälsofrågor har fått så mycket utrymme sedan Corona bröt ut, säger Maximillian Lundin, Sverigechef på Simple Feast.

Miljöskäl och hälsoskäl främsta anledningarna till det ökade intresset
Av de som fått ett ökat intresse för vegomat är det drygt fyra av tio (42 %) som uppger miljöskäl som främsta orsak. Var tredje (32 %) svarar att det ökade intresset grundar sig i hälsoskäl. 

– Det finns flera skäl till att börja äta mer veganskt och vegetariskt - vilket fler och fler inser. Det jag vill uppmuntra fler till är att inte låsa fast sig vid att det antingen är svart eller vitt, man måste inte bli vegan över en natt för att det ska vara värt något. Äter man växtbaserat tre dagar i veckan till exempel gör man redan där stor skillnad både för klimatet och för sig själv, säger Maximillian Lundin.

Om undersökningen

Undersökningen genomfördes av Novus. Undersökningen är gjord via Novus omnibuss med ett riksrepresentativt urval av Sveriges befolkning mellan 18-79 år. Undersökningen utfördes mellan den 25 augusti och 1 september 2020. Totalt deltog 1047 respondenter.