Skip to main content

Nu kan du teckna en bra inkomstförsäkring för din personliga trygghet

Som småföretagare är det viktigt att tänka på sitt eget personliga skydd. Något som vi vet att många inte sätter i främsta rummet. Därför vill vi som branschorganisation förmedla en bra inkomstförsäkring.


2020 har mer än någonsin belyst hur snabbt företagares ekonomiska förutsättningar kan förändras. I dessa osäkra tider är det viktigare än någonsin att vara ha rätt försäkringsskydd. Därför har Convenience Stores Sweden inlett ett samarbete med Försäkring Direkt och kan nu erbjuder dig att teckna SMÅAs Inkomstförsäkring.

Inkomstförsäkringen ger dig ett extra skydd vid inkomstbortfall på grund av arbetslöshet och konkurs. Den är speciellt framtagen för att passa dig som är företagare och ger dig, tillsammans med ersättningen från a-kassan, upp till 80 procent av din a-kassegrundande lön i max 100 dagar.

Som medlem i SMÅAs a-kassa omfattas du även av ett konkursskydd om cirka 47 000 kr, om din firma skulle drabbas av konkurs eller tvångslikvidation. Anställda och familjemedlemmar kan också teckna försäkringen.

Ta dig tid att läsa mer om den här försäkringen här.