Skip to main content

Brottsligheten i handeln har ökat markant

disc 4468127 1920


Handlarnas brottsutsatthet är kvar på höga nivåer. Drygt var tredje handlare råkade ut för en stöld den senaste veckan och var femte butik drabbades av hotfullt beteende från en besökare den senaste månaden.

– Brottsligheten som drabbar handeln är på oacceptabelt höga nivåer och kan i värsta fall leda till att butiker slår igen. Att regeringen går vidare med förslaget om tillträdesförbud är en viktig pusselbit för att bryta utvecklingen, säger Per Geijer, säkerhetschef på Svensk Handel.

I Svensk Handels Trygghetsbarometer för det tredje kvartalet minskar handlarnas brottsutsatthet från den historiskt höga nivån i den förra mätningen, men är fortfarande kvar på höga nivåer. Nästan varannan handlare (45 %) var utsatt för ett brott den senaste tiden, det är den näst högsta nivån om uppmätts sedan Trygghetsbarometerns mätningar startade år 2018.

”Pandemin stressade kriminella”
Under coronapandemin ökade brottsligheten i handeln markant, framförallt andelen situationer kopplat till hot och våld.

– Pandemin har skapat oro och förändrat livssituationen för många människor. Stressen och pressen har även ökat bland de kriminella, vilket är en viktig förklaring till att hot- och våldssituationerna i handeln sköt i höjden, säger Per Geijer.

I Trygghetsbarometern för tredje kvartalet anger 36 procent av butikerna att de råkat ut för stöld den senaste veckan, 19 procent har drabbats av hotfullt beteende från en besökare eller kund och 20 procent utsattes för bedrägerier den senaste månaden.

Förstärk polisen med ordningsvakter
Även om tillträdesförbudet är ett steg i rätt riktning anser Svensk Handel att fler åtgärder kommer att behövas. I väntan på att förstärkningen av polisen slår igenom borde staten finansiera ordningsvakter för att klara av att upprätthålla lag och ordning.  

– Ambitionen att förstärka polisen är mycket angelägen, men vi kan inte blunda för att vi har en akut situation här och nu som måste lösas. Dagens situation gör att handeln lägger miljardbelopp på säkerhetshöjande åtgärder, de företag som inte har möjlighet att bära den kostnaden straffas dubbelt, säger Per Geijer.