Glöm inte bort att kontakta hyresnämnden!

dan michael sagell

 

Om din hyresvärd höjer hyran så mycket att du inte kan acceptera de nya villkoren, vad ska du göra då? Alternativen är flera men oavsett vilket du väljer är det viktigt att du kontaktar hyresnämnden.
Läs vad vår juridiske expert, Dan-Michael Sagell, råder til i den här frågan.

 

Fråga:
Jag har i dagarna fått en uppsägning från min hyresvärd som vill ha en mycket högre hyra än den som jag betalar för lokalen i dag. Den nya hyran ska enligt uppsägningen börja att gälla från och med den 1 juli 2021. I uppsägningen står en mening om att jag ska kontakta hyresnämnden för medling om jag inte går med på att flytta utan att få ersättning. Vad betyder detta för mig?

Svar:
Jag har svarat på en liknande fråga några gånger tidigare, men gör det nu igen då denna fråga är lika viktig varje gång och speciellt denna tid på året.


Du kan möta denna uppsägning på tre sätt:


1. Du kan acceptera den nya hyran och meddela Din hyresvärd detta samt skriva på det nya hyresavtalet som har bifogats uppsägningen och som då börjar att gälla från och med den 1 juli 2021, eller 2. Du kan säga nej till hyresvärdens nya hyra och flytta från lokalen senast den 30 juni 2021. Under tiden fram till den 1 juli 2021 gäller fortfarande den hyra och de övriga hyresvillkor som Du nu har. 3. Det tredje sättet att möta denna uppsägning på, och det är här meningen om att kontakta hyresnämnden blir aktuell, är att Du kontaktar hyresvärden och säger att Du vill förhandla om den nya hyran, att Du inte accepterar nivån på den nya hyran som hyresvärden begär. Också här gäller Din nuvarande hyra fram till den 1 juli 2021. En förhandling med Din hyresvärd kan emellertid liksom många andra affärsförhandlingar sluta med att ni inte kommer överens, i detta fall om nivån på den nya hyran. Du måste då flytta från lokalen senast den 30 juni 2021, och detta gäller oavsett hur många år som Du har haft Din verksamhet i lokalen.

Men, Du har då rätt till skadestånd från hyresvärden med ett belopp som minst motsvarar den hyra som Du har betalt den senaste tolvmånaders-perioden, om den nya hyran som Din hyresvärd vill ha är oskäligt hög jämfört med likvärdiga lokaler i Ditt geografiska område. Du har rätt till ett högre skadeståndsbelopp om Du kan visa att Din ekonomiska skada på grund av att Du måste flytta från lokalen är till beloppet större än ett belopp som motsvarar 12 månadshyror.

Rätten till skadestånd förutsätter dock att Du kontaktar hyresnämnden och begär medling, samt att Du tar denna kontakt med hyresnämnden inom 2 månader från det att Du mottog hyresvärdens uppsägning. I Ditt fall gäller det, om Du mottog uppsägningen den 15 september 2020, att Du måste kontakta hyresnämnden senast den 15 november 2020 och begära medling av hyresnämnden. Denna kontakt måste Du ta även om Du fortfarande diskuterar och förhandlar med Din hyresvärd.

Ni kan fortsätta att förhandla även efter att Du har kontaktat hyresnämnden. Men OBS! om Du missar denna tidsgräns på 2 månader, förlorar Du tyvärr Din rätt till skadestånd, och har således då ingen rätt till skadestånd längre, om Du till sist ändå väljer att flytta från lokalen än att acceptera hyresvärdens nya högre hyresnivå. Därför; glöm inte bort att kontakta hyresnämnden!


DAN-MICHAEL SAGELL

För ytterligare information går det bra att kontakta advokaten Dan-Michael Sagell, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Medlemmar i Convenience Stores Sweden har gratis telefonkonsultation.

 


Convenience Stores Sweden

08 - 505 970 30Kontakt

    Pressrum    |    Nyhetsarkiv    |   Rapporter och länkar |  Convenience Stores Index 

Convenience Stores Sweden AB  |  Artillerigatan 6, 1 tr  |  114 51 Stockholm
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.