Skip to main content

Pandemin fortsätter i kräftgång liksom regeringens förslag

lise lotte argulander
Som medlem i Convenience Stores Sweden kan du kostnadsfritt ringa Lise-Lotte Argulander (jur.kand. specialist arbetsrätt & arbetsmiljö) och hennes kolleger på Företagarna för rådgivning inom arbetsrätt.

Under hösten har pandemin tagit fart igen och det har grusat många företagares förhoppningar om att hösten skulle gå åt till att bygga upp verksamheterna och få igång produktionen igen. Förra artikeln handlade om att ni måste börja säga upp arbetstagare om ni inte ser någon ljusning och dessvärre kommer det rådet kvarstå trots att regeringen för någon vecka sedan gick ut och sa att förordningen om korttidsstöd ska förlängas med sex månader fram till 30 juni 2021.

Det var i och för sig ett mycket välkommet besked och som kommer innebära att ett företag kan få upp till 15 månaders stöd för korttidsarbete. 2020 kan företag få stöd i 9 + 6 månader (el 8,5 om man sökt stöd från 16 mars) och med ytterligare 6 månader kan stödet totalt uppgå till 15 månader. Sen inträder enligt regeringen en karenstid om 24 månader. Så vi får verkligen hoppas att pandemin är utrotad till sommaren.

Den lilla men mycket viktiga invändningen är dock det som regeringen sa i sin pressträff, nämligen att dels skulle de fatta beslut om förordningen i februari 2021, dels att de skulle föreslå en ”striktare hantering” och att förordningen av den anledningen behövde beslutas så långt fram i tiden.

Vår fråga har varit och är, vad menas med striktare hantering och betyder det att pengar för december och januari kommer utbetalas i efterhand efter det att beslutet i februari tagits? Om stöd för december och januari inte kommer utbetalas innan februari befarar vi att många företag kommer hamna i likviditetskris runt jul när lönerna ska betalas och därför arbetar vi stenhårt med att den nya förordningen ska beslutas snabbare än i februari.

Vi har inte fått något definitivt svar på våra frågor och därför är vår rådgivning fortsatt att ni måste värna era verksamheter och kan inte förlita er på att ni kommer få fortsatt stöd tyvärr.

Om regeringen menar med ”striktare hantering” att de undantag som nuvarande förordning innehåller ska tas bort kan det innebära svåra konsekvenser för företagen. De undantag som nu gäller är bland annat, att ägare av företag omfattas av stöd om företagsformen inte är enskild firma, att familjemedlemmar i företaget omfattas och det går att får stöd för uppsagd personal. Observera att vi inte vet om detta förändras i den nya förordningen men om dessa undantag tas bort kommer det vara svårt för mindre familjeägda företag där både ägare och familjemedlemmar arbetar i verksamheten.

Stödet kommer vara till sin nivå samma som idag fram till 31 mars men från och med 1 april kommer stödnivåerna förändras enligt förslaget. Då blir det lite dyrare för arbetsgivaren, dvs mer av lönen ska betalas och arbetstagaren får också mindre i ersättning. Det kommer innebära att arbetsgivaren står för ca 15% av lönen, arbetstagaren står för 15% och staten ersätter resten. Tabell för detta finns på regeringens hemsida. På grund av den anledningen tror vi att många företag inte kommer kunna använda korttidsstöd efter den 31 mars.

Om ni ska söka fortsatt stöd för december och framåt in under 2021, kommer ni kunna kompetensutveckla arbetstagarna med statligt stöd under den tid som de är lediga från arbetet, enligt en ny lagstiftning som träder ikraft den 1 januari 2021. Det måste dock avtalas i överenskommelsen om korttidsarbete. Som ni minns från i våras så behöver ni skriva avtal med minst 70 % av de anställda om korttidsarbete för att ni ska kunna söka stöd för korttidsarbete. Mallar för detta kommer Företagarna ta fram och likaså kommer vi skriva om den här nya möjligheten på vår webb. Kortfattat innebär det att ni kan komma överens om kompetensutvecklingsinsatser som arbetstagaren ska göra under ”sin lediga tid” med ersättning för kompetensinsatsen med upp till ett visst belopp från staten.

Naturligtvis arbetar vi på Företagarna för att bland annat få klarhet i hur den nya förordningen kommer se ut och vilka förändringar som kommer. Så snart vi vet detta kommer vi informera om det på Företagarnas webb.

LISE-LOTTE ARGULANDER