Skip to main content

Nu ska fler engångsförpackningar återvinnas

sorteringsstation kvadrat


Det nystartade svenska bolaget inom cirkulär ekonomi, &Repeat, har lanserat ett nytt pant- och sorteringssystem för engångsförpackningar på restauranger. Idag återvinns en femtedel av engångsförpackningar, målet är att på 3-5 år komma till nivåer med aluminiumburkar där 80 procent återvinns idag. Fyra restaurangkedjor i Stockholm blir först med att implementera systemet; Panini Internazionale, LETT, Zócalo och Mahalo. Stena Recycling hanterar insamling, transport och bearbetning av materialet.

Från den 1 december 2020 kan restaurangkunder i Stockholm som handlar på Panini Internazionale, Lett, Zocalo och Mahalo få fyra kronor i pant på förpackningar som lämnas till återvinning. Systemet med pant fungerar både för take-away och för de som äter på restaurangen. På restaurangerna finns dessutom egna returpunkter som ser till att insamling av förpackningarna sker separat. &Repeat och Stena Recycling säkrar därmed ett renare flöde som bidrar till att materialets egenskaper och värde bevaras på ett bättre sätt.

- Det finns idag tydliga förväntningar från konsumenter på att bolag är medvetna om hur de påverkar lokalsamhället, och vi ser att många varumärken har en stor önskan att bidra positivt. Vi gör det nu möjligt för restaurangbranschen att gå över till ett cirkulärt system och på så sätt ta ett stort kliv framåt inom ett område med stora miljöutmaningar. Vi utbildar restaurangkunderna och ger dem ett ekonomiskt incitament att återvinna och sortera bättre. Dessutom säkerställer vårt system för insamling att materialet kan används fler gånger. Vi ska få engångsartiklar att bli flergångsartiklar, något som kommer bidra starkt till att få ner koldioxidutsläppen, säger Tor Espen Steinvik, VD och grundare av &Repeat.


Det nya Pantsystemet implementeras nu på ca 40 restauranger i Stockholm. Målet är att få med sig hela restaurang- och conveniencebranschen. Panini Internazionales restauranger i Stockholm är några av de första med att införa pantsystemet. De kommer via skyltar, stickers och övrig kommunikation informera restauranggäster om möjligheten att få pant när de återvinner förpackningen korrekt.

-  Vi är säkra på att svenskarna vill göra mer för att pappers- och plastförpackningar ska kunna bli nya förpackningar och att vi därmed sparar på naturens resurser. Nu förenklar vi för våra kunder att återvinna på ett smart sätt. De senaste åren har vi gjort mycket inom hållbarhet både när det gäller råvaror vi köper in och vilka material vi använder i våra förpackningar. Nu förbättrar vi återvinningen av våra förpackningar vilket är ett väldigt bra och naturligt nästa steg. Nu ska vi få kunderna att hänga med på den resan, säger Ricard Constantinou, grundare av Panini Internazionale.

Bakgrund

  • Mindre än 20 procent av snabbmatsförpackningar i Sverige återvinns, i jämförelse med 85 procent av PET flaskor och aluminiumburkar som har pantsystem.
  • Europaparlamentets återvinningsmål för år 2025 är att mer än 65 procent av förpackningar från hushåll och företag i EU ska återvinnas som material.
  • Både EU och FN har en ökad cirkulär ekonomi bland sina mål. Det innebär att medlemsländerna ska arbeta för att en så liten del som möjligt av de använda produkterna går till avfall.