Skip to main content

Så har Reitan hanterat krisåret 2020

mariette med rm

Mariette Kristenson, vd Reitan Convenience Sweden.

Att Pressbyrån och 7-Eleven har lägen med stora kundflöden som i vanliga fall betecknas med ett A, innebär att många butiker haft det tufft sedan pandemin startade. Men Mariette Kristenson, vd i Reitan Convenience Sweden, föredrar att se framåt.
- Tack vare långsiktiga ägare och fantastiska köpmän håller vi ut för att trycka på gasen igen så snart kunderna är redo.


Cirka 400 butiker och en stor variation på hur drabbade de är. Några få har varit tvungna att stängas under perioder. Till exempel den på Bromma Flygplats, några på Arlanda och den inne på Stockholm universitet. Några har fått anpassa öppettiderna. Många andra har fått permittera men också varit kreativa och på så vis kunnat ”hålla ut”.

- Vi har ju historiskt satsat på reselägen, en strategi som bygger fri rörlighet för våra kunder. Klart att det slår negativt mot vår affär när omvärlden ser ut som den gör, säger Mariette men påpekar att det finns en hel del andra butiker som går bra, främst de med lägen i bostadsområden.


- Våra kunder finns där ute trots allt och vi räknar med att de kommer tillbaka så snart de kan. Och det ser vi verkligen fram emot.

Hur har ni som bolag kunnat hjälpa era drabbade köpmän?

- Utan att gå in på detaljer så har vi stöttat köpmännen ekonomiskt under denna svåra tid. Vi har som sagt ett långsiktigt perspektiv på vår affär från våra ägare och så även hos våra köpmän. Vi ska ju se till att finnas där när kunderna kommer tillbaka. Vi har även stöttat butikerna med rådgivning och hantering av ansökningar med olika former av statliga stöd.

Precis som övrig handel började det se ljusare ut för Reitans butiker i början av sommaren. Stegvis återgick mycket till det nästan vanliga. Den andra vågen blev sedan mycket tuffare på många vis. Men detta har inte hindrat ett par nyöppningar: 7-Eleven Korsetten i Göteborg och Pressbyrån på Karolinska ögonsjukhuset i Stockholm. Och snart öppnar den första obemannade butiken vid Mall of Scandinavia i Solna.

- Vi har tagit stora steg inom den digitala utvecklingen. Inte bara genom att etablera obemannade butiker utan också med att transformera, hitta nya lägen och nya betalningslösningar. Dessutom har vi fortsatt hållbarhetsfrågorna i fokus.

mariette obemannad

Den första obemannade Pressbyråbutiken skulle ha öppnat under december. Nu är premiären uppskjuten till mitten av januari.

 

Kommer pandemin att ända något i ert koncept på sikt?

- Strategin ligger fast men hastigheten och vissa prioriteringar kan bli annorlunda. Vi har ju lärt oss otroligt mycket och det positiva som kommer ut av det här, är att vi blivit ännu mer kostnadsmedvetna och flexibla.


Något ni inte har kunnat göra som var planerat under året?

- Det är väl i så fall vissa lanseringar som vi håller inne på tills kundflödet ökar igen. Men vi förbereder så att vi är 110 procent redo när det blir dags.


En intern förändring har under hösten genomförts på servicekontoret för att träda i kraft 1 januari. Mariette Kristenson menar att den stärker på sikt, att den är framtidsinriktad.

- Vi har sett över våra kostnader och arbetssätt för att säkerställa lönsamheten och anpassa konkurrenskraften på sikt. Vi har också stärkt upp vår kompetens inom till exempel digitalisering och analytics.

Så med hjälp av starka ägare, uthålliga köpmän, organisationsförändringar, digitalisering och hållbarhet kommer Reitan Convenience ut på andra sidan pandemin med nya friska tag?

- Absolut! Vår spirit är god, både internt och hos våra fantastiska köpmän. Jag ser fram emot våren på alla vis, avslutar Mariette Kristenson.


Text: GUNILLA PIHLBLAD
Foton från Reitan