Skip to main content

Vår bransch har en viktig roll i samhället

rapportdiagram


Cirka 4 000 butiker och 16 000 arbetstillfällen. 26 miljarder i omsättning och nästan en tiondel av all dagligvaruförsäljning. 

Där har ni convenience-branschen som nu för tredje året i rad sammanställts i en rapport gjord av Convenience Stores Sweden och HUI Research.


Det är alltid bra att se en helhet och att samtidigt känna sig delaktig. När vi går mot slutet av året som vi aldrig kommer att glömma på grund av pandemin, så bjuder Convenience Stores Sweden på denna branschsammanställning som ni kan titta på/ladda ner från från vår organisations hemsida.

Första rubriken är just ”En betydelsefull bransch” och det är där vi kan se omsättning, marknadsandel och försäljningsutveckling. Dessutom att antalet butiker är 4 000 (exklusive fast food-ställen och caféer) liksom antal anställda och dessas del av den totala dagligvaruhandelns.

Utvecklingen som vi kan jämföra går från 2017 och alla uppgifter jämför också kedjeanslutna butiker med fristående. Vi kan också se ett marknadsperspektiv med diagram för livsmedel-, convenience- och restauranghandel.

Ett avsnitt handlar om hur pandemin påverkat handeln. Där konstateras att denna har lyft delar av densamma samtidigt som andra delar gått betydligt svagare. Digitaliseringen har accelererat och e-handeln har växt sig historiskt stark. Något som bland annat påverkat paketombuden inom convenience-handeln, vilka haft bråda dagar.

- Det som kännetecknar vår bransch är att vi finns nära våra kunder. Att kundernas flöden ändrats har därför påverkat både på gott och mindre gott, säger Bengt Hedlund, vd i Convenience Stores Sweden.


kunder vid kassan2

Convenience-butikerna finns där folk befinner sig; vid reseknutpunkter, utmed vägarna, i bostadsområden. Nära och tillgängliga för snabba köp under stor del av dygnet. De flöden som tidigare styrt kunderna till dessa inköpsställen har delvis ändrats under pandemiåret. Man jobbar hemifrån, man reser inte lika mycket, man äter inte ute i samma utsträckning och handlar mera mat för egen tillagning. Man beställer mer varor på nätet och hämtar ut dem där det fungerar bäst.

Dagligvaruhandeln har generellt sett gått starkt under pandemin. Bostadsnära butiker i mindre format har varit ett alternativ för många, liksom e-handlad mat.

- Butiker i bostadsområden och i anslutning till bilburna knutpunkter har däremot inte upplevt någon minskning i kundflödena. Snarare tvärtom. Butiker vid reseknutpunkter och i områden med med mycket kontor, har haft det tuffare, säger Bengt Hedlund.

Hur convenience-handeln är representerad i landet ingår också i rapporten liksom effektivitetsmått och marknadsandelar. Den avslutas med aktörsbeskrivningar av de 18 kedjor som är aktuella inom vår bransch.

Här kan du läsa/hämta rapporten:
https://conveniencestores.se/press/rapporter-och-lankar

Fotnot:

Att snabbmatsrestauranger och cafékedjor saknas beror på att HUI Researchs data inte är fullständiga där.


Text och foto: GUNILLA PIHLBLAD