Så kan Covid-19 förändra convenience i USA

usa fresh market 1596277 1920

Convenience-branschen kommer att förändras, spår en undersökning från amerikanska Convenience Store News. Ett sätt att attrahera kunder kan vara att bredda bassortimentet av livsmedel.


Många handlare inom convenience-segmentet i USA kämpar dagligen med konsekvenserna av pandemin.
Det råder en stark ovisshet om hur branschen påverkas och vilka långvariga effekter som pandemin ger för den framtida verksamheten. Nedan kan du läsa en sammanfattning av hur vår systertidning i USA ser på läget.

Det finns inte bara en utbredd oro bland handlare och medarbetare att i samband med kund- och leverantörsmöten, drabbas av Covid-19-smittan ,utan också en allvarlig oro om hur framtiden kommer att se ut. Många upplever en fallande omsättning, tvingas permittera och säga upp medarbetare i takt med skärpta myndighetsråd, både vad det gäller nödvändiga inköp av vardagsvaror och mer nöjesbetonad shopping.

Nordamerikanska branschorganet Convenience Store News redovisar i en sammanfattande analys sin syn på framtidens servicehandel och hur den kommer att påverkas av pandemin.

I en lägesbedömning klargörs att convenience-branschens aktörer på ett nästan ledande sätt i förhållande till andra näringsaktörer, smidigt och snabbt anpassat sin verksamhet utifrån myndigheternas hygienkrav men även gått i täten för konsekventa och mer långtgående åtgärder för att förhindra smittspridning. Branschen nämns också som framgångsrik i att kommunicera dessa åtgärder mot kunder och personal, vilket sannolikt skapar starka signalvärden och kan trygga kundlojalitet och image även efter pandemin.

usa food 2463782 1920

Konsumenternas vilja att undvika fysisk kontakt exempelvis i samband med butiksbesök, har gett ett rejält uppsving för försäljning i alternativa kanaler som drive through och hemleveranser.


Pandemin har påverkat konsumenternas köpbeteende även på andra sätt. Ökat fokus på välkända varumärken i samband med köp och beställning och så har kostnadsmedvetenheten ökat. Konsumenter som undviker större dagligvarubutiker och risk för trängsel förväntar sig i allt större utsträckning att få sitt basala varubehov tillgodosett även i convenience-butiker, exempelvis när det gäller frukt och grönt. Genom att tillgodose dessa kunder och erbjuda ett begränsat utbud av basala livsmedel som mejerivaror, bröd och hygienprodukter, finns det en möjlighet att behålla denna kundkategori även post-corona.

Särskilt hygienprodukter pekas ut som en viktig och växande varukategori i takt med ett ökat intresse för hälsa och välbefinnande. Detta antagande förs också fram av analysföretaget Nielsen.

food 4424305 1920

”Foodservice” pekas ut som ett annat vinnande segment när konsumenterna ratar restaurangbesök och istället väljer take-away från någon etablerad convenience-aktör. I synnerhet intresset för hemleverans av färdiga måltider förväntas hålla i sig även på andra sidan pandemin. Här pekas framför allt ut måltider med högt näringsinnehåll och en smakupplevelse över genomsnittet.


Köpmönstret som visat sig även i Skandinavien med ett ökat intresse för lokalproducerat och lokalodlat, kan också bli ett konsumentkrav som håller i sig, i synnerhet när det gäller livsmedel.


Blockchain-teknologin som bland annat medför ökad transparens och stärkt säkerhet från råvara till slutprodukt, förväntas få ett uppsving i takt med att konsumenternas krav på ökad insikt varifrån och på vilka sätt en produkt framställts och transporterats. Blockchain-förfarandet ger också försäljningsstället (butiken) ökad insikt och bättre kännedom om en produkts flöde och ursprung, vilket exempelvis kan ge mervärde i kundkommunikation men även öka möjligheten att upptäcka brister i varor och leveranser.


Vidare förutspås att kedjorna kommer att växa på bekostnad av enskilda handlare på grund av de stora ekonomiska påfrestningar som pandemin och dess konsekvenser kan medföra för en mindre privatägd verksamhet.

 

usa egg 917576 1920


Andra förändringar som bubblat ett tag och som nu kan få ett brett genombrott är att den manuella kassalinjen successivt försvinner och att självscannning i olika former kommer att få ett genombrott även inom convenience-handeln.

En annan aktuell undersökning på uppdrag av Convenience Store News, visar att bland könen säger kategorin Män att de oftare idag handlar i convenience-butiker jämfört med före pandemin. Kategorin Kvinnor hävdar att de handlar lika ofta eller mindre i convenience-butiker, än före Covid-19 utbrottet. Som skäl att kvinnor väljer att handla mer sällan än män, anges oron och risk för att bli smittade. Mer än hälften av de tillfrågade, båda könen, säger att de utnyttjar hemservice i olika former oftare än före utbrottet.

Text: JOHAN ERICHS


Källa: Convenience Store News


Convenience Stores Sweden

08 - 505 970 30Kontakt

    Pressrum    |    Nyhetsarkiv    |   Rapporter och länkar |  Convenience Stores Index 

Convenience Stores Sweden AB  |  Artillerigatan 6, 1 tr  |  114 51 Stockholm
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.