Mer kan göras för att hejda illegalt spel

 casino 3262947 1920


Utredare föreslår ytterligare åtgärder för att begränsa marknadsföringen av spel och stänga ute illegalt spel.
Convenience Stores Sweden tycker att förslaget är otillräckligt, att man dribblar bort frågan.

I samband med omregleringen av den svenska spelmarknaden bedömde regeringen att vissa frågor kopplade till reformen behövde utredas vidare. En särskild utredare, före detta riksdagsledamoten Anna-Lena Sörenson, gavs därför i uppdrag att bland annat överväga behovet av skärpta regler för att minska skadeverkningarna av spel och andra åtgärder för att stärka omregleringen. Utöver dessa frågor skulle utredningen bland annat överväga nya finansieringsmodeller för hästnäringen och idrottsrörelsen.


- Det har varit ett komplext uppdrag som har rört ett stort antal olika frågor kopplade till spelregleringen som i vissa fall har krävt svåra avvägningar. Jag tror att de förslag vi kommer med i dag både kan bidra till att stärka konsumentskyddet och göra regleringen mer ändamålsenlig, säger regeringens särskilde utredare Anna-Lena Sörenson.


- Staten har ett stort ansvar att skydda svenska konsumenter på spelmarknaden. Det handlar både om att stänga ute spelföretag som saknar licens och att se till att de som verkar här med licens gör det på ett ansvarsfullt sätt. Spelmarknadsutredningens betänkande kommer att utgöra ett viktigt underlag för regeringens kommande åtgärder, säger socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi.


Utredningen föreslår bland annat följande:

  • Fler åtgärder för att stänga ute olicensierat spel från den svenska spelmarknaden. Utredningen föreslår bland annat ett tillståndskrav för spelprogramvara, ett återinrättat förvaltningsrättsligt främjandeförbudet och ett utvidgat reklamförbud.
  • Ytterligare åtgärder för att minska skadeverkningarna av spel. Utredningen föreslår bland annat att Spelinspektionen ska ta fram en modell för riskklassificering som kan användas till exempel i kunskapshöjande insatser, föreskriftsarbete och tillsyn. Utredningen föreslår även förbud av marknadsföring under dagtid för de mest riskfyllda spelen, en permanent förlustgräns om 5 000 kronor per vecka för spel på värdeautomater samt att Spelinspektionen bör intensifiera arbetet med att förtydliga omsorgsplikten.
  • En ny lag med uppgiftsskyldighet för licenshavare avseende spelets omfattning. Förslaget ska enligt utredningen ge ökad möjlighet för Spelinspektionen att följa utvecklingen på spelmarknaden.
  • En möjlighet för Spelinspektionen att undanta allmännyttan från förbudet mot lojalitetsbonusar.

Convenience Stores Swedens vd Bengt Hedlund som följt ärendet länge, menar att förslaget är totalt otillräckligt.

- Jag tycker att man dribblar bort den viktigaste frågan när man först säger att de som inte har licens ska sättas åt. Sedan när man ser förslaget på åtgärder, så är det nästan inga alls.

Detta medför två problem enligt Bengt Hedlund.

- De som har licens tröttnar och slutar betala och de som spelar får ju aldrig kunskap om vilka bolag som gör rätt för sig eller inte.


Convenience Stores Sweden

08 - 505 970 30Kontakt

    Pressrum    |    Nyhetsarkiv    |   Rapporter och länkar |  Convenience Stores Index 

Convenience Stores Sweden AB  |  Artillerigatan 6, 1 tr  |  114 51 Stockholm
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.