Skip to main content

Allt du behöver veta om pandemilagen

paragraf


Från och med 10 januari gäller:

  • Max en kund per 10 kvadratmeter tillgänglig butiksyta
  • Personalen räknas inte
  • Information vid entrén
  • Skyldighet att dokumentera
  • Skyldighet att tillhandahålla handtvätt/desinfektion
  • Butiksägaren är ansvarig
  • Risk för böter


Så kan man sammanfatta det viktigaste och det är tydliga regler som numera alltså gäller enligt lag. Ingen kan ju ha missat nyheten som verkligen betydde att butiksägare måste agera ”över en natt”. Här får du en fördjupning via Convenience Stores Sweden som varit delaktig i processen sedan informationen lämnades ut under fredagen förra veckan.

Pandemilagen får konsekvenser för alla butiker, och kanske i synnerhet de mindre. Det får nämligen inte vara mer än en kund per tio kvadratmeter inne i butiken och butiksägaren hålls fullt ansvarig för att det följs.

Har man en butik på 70 kvadrat med 50 kvadrat tillgänglig yta så får man alltså bara släppa in max fem kunder. Om inte detta följs kan butiksägaren beläggas med vite och till och med tvingas stänga igen.

Ytan är den som kunderna kan röra sig på. Hyllor, montrar, kampanjbord mm tar sin plats och det är det som ”blir över” som man får räkna ihop för att dela med antal tillåtna kunder. Det kan ju innebära att det kanske tillfälligtvis lönar sig att ta bort något från golvet. En avvägning att göra.

Antalet per kvadratmeter gäller per rum. Men då ska det vara ett tydligt avgränsat rum, dock inte nödvändigtvis med dörr.

Det blir komplicerat om ytan nummer två är en annan verksamhet. I vår bransch är det ju inte ovanligt med butik och café. Då är det huvudverksamheten som avgör vad man räknas som. Så om cafédelen är mindre så är det butiksreglerna som gäller. Även på uteserveringar.

En galleria/köpcentrum har ingen skyldighet att ange max antal personer utan bara varje respektive butik som finns i köpcentrumet. Om det finns lekplatser och samlingsplatser i ett köpcentrum så ska fastighetsägaren ta bort dessa.

Antalsbegränsningen gäller endast kunder. Personal får finnas där utöver maxantalet.

Maxantalet ska dokumenteras liksom hur beräkningen gjorts samt vidtagna smittskyddsåtgärder. Den behöver inte ha någon särskild form utöver att den ska vara skriftlig. Den ska också hållas tillgänglig för tillsynsmyndigheterna.

För besökare ska det skyltas vid alla entréer vilket maxantalet är. Det ska erbjudas möjlighet att tvätta händerna, eller så ska det finnas handdesinfektion.

Länsstyrelsen kommer att sköta tillsynen av de nya förordningarna, antingen genom besök eller på distans. Den som inte följer corona-restriktionerna riskerar att drabbas av vite eller nedstängning. 

– Vi kommer att ge information och förutsättningar så att verksamheterna i första hand frivilligt ska rätta till eventuella brister som påpekas. Vår tillsyn i sig är inte målet utan målet är att minska smittspridningen, men i fall där verksamheter inte kan anpassas på ett sätt som minskar risken i tillräcklig grad finns möjlighet för oss att besluta om stängning av verksamheter, säger Mathias Wahlsten, chef för avdelningen för rättsliga frågor på länsstyrelsen Stockholm.


Det har inte fattats några beslut om att stänga ned verksamheter, men regeringen är beredd att fatta sådana beslut om det behövs och det finns redan en färdig lösning för att stänga ned gallerior och varuhus där smittrisken bedöms vara hög. 

Den nya lagen gäller för butiker. De som har serveringsställe och restaurang har ju redan sedan tidigare skärpta regler:
https://www.verksamt.se/driva/samlad-information-till-foljd-av-coronaviruset/information-till-foretag-i-vissa-branscher#Information%20till%20dig%20som%20driver%20serveringsställe


Här kan du läsa Folkhälsomyndighetens föreskrifter i sin helhet:
https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2021/januari/butiker-gym-och-kopcentrum-maste-begransa-antalet-besokare/