Utökad möjlighet till korttidspermittering till följd av nya pandemilagen

personal


Med anledning av den nya tillfälliga pandemilagen kommer företagens möjligheter att använda korttidspermittering att utökas. Under perioden januari till mars ska arbetstiden för anställda i företag med tillfälliga och allvarliga ekonomiska svårigheter kunna minskas med upp till 80 procent. Förslaget lämnades den 12 januari till Lagrådet för granskning.

Bakgrunden till förslaget är den nya pandemilagen som trädde i kraft 10 januari och som ger regeringen nya befogenheter att vidta åtgärder för att för att motverka trängsel eller på andra sätt förhindra smittspridning. För det fall kraftigare restriktioner skulle tillämpas kan det uppstå situationer då arbetstiden behöver förkortas med mer än dagens maximala 60 procent. Därför införs en möjlighet att minska arbetstiden med 80 procent under perioden januari-mars. Möjlighet att använda korttidspermittering på 20, 40 eller 60 procent ligger samtidigt kvar.

Den förstärkta korttidspermitteringen ska gälla generellt för företag som uppfyller kriterierna om bland annat tillfälliga och allvarliga ekonomiska svårigheter och därtill har behov av att minska arbetstiden med 80 procent. Det krävs inte att företaget träffats av eventuella begränsningar.

Vid en korttidspermittering på 80 procent behåller den anställda 88 procent av den ordinarie lönen samtidigt som arbetsgivarens lönekostnad minskar med 72 procent. Staten står för 75 procent av kostnaden för arbetstidsminskningen.

I lagrådsremissen ingår även förslag som regeringen har presenterat tidigare. Det handlar om en förlängd möjlighet för företag att använda korttidspermittering till 30 juni 2021, nya krav för att förebygga missbruk av stödet samt tydligare regler vad gäller företagens vinstutdelningar.
Med förslagen i lagrådsremissen bedöms preliminärt den totala kostnaden för korttidsarbete uppgå till 10,7 miljarder kronor 2021.

De nya reglerna ska träda i kraft den 15 februari 2021, men tillämpas från 1 december 2020. Möjligheten till arbetstidsminskning med 80 procent tillämpas dock först från och med 1 januari.

Regeringens förslag om förlängd och förstärkt korttidspermittering:

  • Att tidsgränsen och karenstiden som vanligtvis reglerar hur länge ett företag kan beviljas korttidspermittering tas bort under perioden 1 december 2020 till 30 juni 2021. Det innebär att företag kan fortsätta att använda stödet i upp till ytterligare sju månader, eller som längst till och med 30 juni 2021. Även företag som använt stödet tidigare kommer kunna gå in i systemet igen från och med 1 december 2020.
  • Stödet kommer vara förstärkt även till halvårsskiftet 2021. I december-mars kommer subventioneringsgraden fortsatt vara 75 procent, vilket är samma subventioneringsgrad som under 2020. I april, maj och juni blir subventioneringsgraden 50 procent. I det ordinarie stödet för korttidsarbete bär staten, arbetsgivare och arbetstagare en tredjedel var av kostnaden för arbetstidsminskningen.
  • Det införs ett krav på att lämna ett yttrande från en revisor i samband med ansökan för arbetsgivare som får stöd baserat på en lönesumma som överstiger 400 000 kronor i månaden. Detta för att förhindra missbruk av stödet. Företag kommer kunna få ersättning på upp till 10 000 kronor för att täcka kostnader för intyget.
  • Det införs tydligare regler vad gäller företagens vinstutdelningar. Företag som beslutar om eller verkställer vinstutdelning två månader före stödperioden eller sex månader efter stödperioden kommer inte ha rätt att ta del av stödet. Däremot kan koncernbidrag lämnas under stödperioden.
  • Tillväxtverkets förvaltningsanslag förstärks med sammanlagt 450 miljoner kronor 2021 för att hantera ansökningar samt stärka kontrollen.

Källa: Pressmedellande från Regeringen


Convenience Stores Sweden

08 - 505 970 30Kontakt

    Pressrum    |    Nyhetsarkiv    |   Rapporter och länkar |  Convenience Stores Index 

Convenience Stores Sweden AB  |  Artillerigatan 6, 1 tr  |  114 51 Stockholm
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.