Skip to main content

Har du rätt bolagsform?

dan michael sagell

Advokat Dan Michael Sagell

 

Under pandemin har det visat sig att enskild firma är ett mindre bra alternativ när det till exempel gäller möjligheten att söka olika former av stöd.
Vi har därför bett vår samarbetsparner, advokat Dan Michael Sagell, att förklara skillnaderna mellan de olika bolagsformerna enskild firma, handelsbolag och aktiebolag.

 

Enskild firma

En enskild firma ägs av en människa, en fysisk person. Firman kan inte själv utföra handlingar eller fatta egna beslut som är juridiskt bindande. I stället är det firmans ägare den fysiska personen som gör allt detta. Firman är således lika med den fysiska personen.
Det är ingen juridisk skillnad mellan firmans ekonomi och tillgångar och ägarens ekonomi och tillgångar. Firmans inkomster från verksamheten är ägarens inkomster, liksom alla utgifter.
Skulder som uppkommer i verksamheten är ägarens skulder.
Skattepliktiga inkomster som uppkommer i verksamheten är ägarens skattepliktiga inkomster.
Det finns ingen juridisk gräns eller någon juridisk skillnad mellan firmans ekonomi och ägarens privata ekonomi.
En enskild firma är således inte en juridisk person.
En enskild firma är inget självständigt skattesubjekt. Ägaren deklarerar inkomsterna från den enskilda firmans verksamhet tillsammans med sina övriga inkomster i sin skattedeklaration, och det är ägaren som är skyldig att betala skatten på de sammanlagda inkomsterna.

Handelsbolag
Ett handelsbolag ägs av minst två personer. Det behöver inte vara två fysiska personer. Ägarna kan var två aktiebolag eller en fysisk person och ett annat handelsbolag etc. Det kan vara flera ägare än två. Det ska emellertid vara minst två ägare.
Dessa kommer överens om att under ett gemensamt namn driva ett handelsbolag. Detta gör de genom att upprätta ett handelsbolagsavtal som reglerar vem som ska göra vad, och fördelningen av handelsbolagets vinst mellan delägarna mm. Vidare finns det regler om detta i Handelsbolagslagen (1980:1102).
Handelsbolaget är en juridisk person. Bolaget kan ha egna tillgångar, egna skulder, låna pengar och ingå juridiskt bindande avtal. Men, observera dock att som vid enskild firma har ägarna till handelsbolaget ett obegränsat personligt ansvar för bolagets skulder trots att handelsbolaget är en juridisk person.
Ansvaret är solidariskt. Detta innebär att en fordringsägare till handelsbolaget kan vända sig till vem som helst av delägarna och kräva betalt från den delägaren för hela sin fordran på handelsbolaget, om handelsbolaget inte kan betala. Den delägaren som då ha fått betala i stället för handelsbolaget kan sedan i sin tur vända sig mot de övriga delägarna i bolaget, och kräva ersättning för deras respektive andelar av skulden i fråga.
Handelsbolaget är trots att det är en juridisk person inget självständigt skattesubjekt. Handelsbolaget betalar därför ingen skatt på sin vinst. Denna vinst fördelas istället mellan delägarna, som deklarerar sin respektive andel av vinsten i sina respektive deklaration och betalar sedan skatt på sina sammanlagda inkomster.

Aktiebolag
Ett aktiebolag kan ha en ägare eller flera ägare, som kan vara en fysisk person, ett handelsbolag eller ett annat aktiebolag. Ett aktiebolag kan således ha en ägare.
Ägarens andel/andelar i aktiebolaget är aktier.
Aktiebolaget är en juridisk person. Aktiebolaget kan utföra egna handlingar och fatta egna beslut och ingå egna avtal som är juridiskt bindande.
Grundregeln är att ägaren/ägarna inte ansvarar privat för aktiebolagets förpliktelser.
Ägarna satsar ett eget kapital i bolaget som blir bolagets aktiekapital. Det minsta aktiekapitalet ska vara 25 000 kronor. Detta är den enda penninginsatsen i bolaget som ägaren måste göra. Om inte detta belopp betalas in på ett särskilt bankkonto som har öppnats i aktiebolagets namn får bolaget inte starta. (Betalningen av aktiekapitalet behöver inte vara pengar utan också egendom som överlåts till bolaget sk apportegendom. Detta kräver emellertid en särskild procedur).
Aktiebolag bildas av en eller flera sk stiftare som kommer överens om en bolagsordning. Det som ska stå i bolagsordningen bestäms i aktiebolagslagen (2005:551). När bolaget är bildat och aktiekapitalet är inbetalt på banken ska bolaget registreras hos Bolagsverket och blir därmed en juridisk person med egna tillgångar och egna skulder.
Aktiebolaget är ett eget skattesubjekt och betalar skatt på vinsten. Ägarna betalar skatt på uttagen lön och utdelning.
Till skillnad från en enskild firma eller ett handelsbolag så styrs ett aktiebolag av en hel del lagregler som finns i aktiebolagslagen och som ägaren måste ta hänsyn till. Det gäller exempelvis lagkrav på en styrelse, på en årlig bolagsstämma, ett låneförbud till ägarna, och en likvidationsplikt med risk för ett personligt ansvar för ägaren/ägarna för bolagets skulder om bolagets aktiekapital har förbrukats med mer än hälften.

Avslutningsvis så finns det också skillnader mellan de olika företagsformerna när det gäller exempelvis registrering, bokföring, revisor, skatter och socialförsäkringssystemet. Dessa skillnader kräver emellertid egna svar från experter på dessa rättsområden.

För ytterligare information, eller andra frågor, går det bra att kontakta Dan Michael Sagell, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..
Som medlem i Convenience Stores Sweden kan du dessutom konsultera honom kostnadsfritt per telefon.

Läs mer om hur du startar ett aktiebolag:
https://www.verksamt.se/starta/starta-och-registrera-ditt-foretag/aktiebolag