Skip to main content

33 procents minskad försäljning för Cloetta

cloetta


Eftersom Cloetta är ett börsnoterat bolag blir dess resultat av stort allmänt intresse. När fjärde kvartalet 2020 summerades kunde vi läsa om en kraftig minskning av lösgodisförsäljningen samt om bolagets uttalade strategi att öka marginalerna.

Mikael Blomqwist, kommunikationschef på Cloetta Sverige, ger oss en bild av Cloettas-koncernens lösgodisförsäljning.

- Under 2020 uppgick den totala försäljningen av lösviktsgodis till närmare 1,2 miljarder kronor, vilket utgjorde cirka 20 procent av den totala omsättningen. Vi ger ingen detaljerad splitt över de olika försäljningskanalerna men den största delen av försäljningen sker genom dagligvaruhandeln.

Hur var utvecklingen under 2019?

- Under 2019 ökade den organiska försäljningen av lösviktsgodis med 2,3 procent och uppgick till omkring 1,8 miljarder kronor för koncernen.

Under 2020 minskade motsvarande försäljning med 33,7 procent på grund av lägre konsumentefterfrågan samt lägre aktivitet i butik. Man har också noterat att konsumenterna till stor del väljer förpackade märkesvaror framför inslagen lösvikt.

Vilka åtgärder har ni vidtagit med anledning av utvecklingen?

- För att aktivt återta lösviktsvolymerna har vi i ett bra samarbete med våra kunder arbetat för att säkerställa att tidigare stängda lösviktsställ på vissa marknader ska förbli öppna. Nästa steg är att stödja kunderna att fullt ut återinföra aktivering i butik allt eftersom effekterna från pandemin gradvis minskar. För att återfå konsumenternas förtroende har vi lanserat ett uppgraderat CandyKing-koncept med förstärkt fokus på hygien. Som en följd av detta har vi under året omförhandlat och förlängt ett antal lösviktskontrakt.


Tror ni att folk kommer att handla lösviktsgodis på samma sätt som tidigare när det blir normalt igen?

- Vi arbetar aktivt för att återfå konsumentefterfrågan inom lösvikt. På exakt vilken nivå den kommer stabilisera sig är i nuläget svårt att bedöma. När covid-19-situationen väl har normaliserats bedömer vi däremot att det kommer dröja flera kvartal innan konsumentefterfrågan på lösviktsgodis är tillbaka på tidigare nivåer.

Så långt Mikael Blomqvist direkt till Convenience Stores News.

cloetta i butik svh

 

I Svenska Dagbladet läser vi att Cloettas vd, Henri de Sauvage-Nolting, säger att de har märkt av en förändring i kundernas beteenden, både var de handlar och hur de beter sig i butikerna.


– När man går in i en livsmedelsbutik vill man gå ut igen så snabbt som möjligt. Lösgodis tar i snitt fyra minuter att plocka. Nu fungerar det inte för oss när folk vill lämna butiken så snabbt som möjligt, säger han till SvD.

Han nämner också en annan pandemi-effekt, nämligen den att kunderna inte rör sig på samma sätt som tidigare. Försäljningen minskar därför vid busstationer, kiosker och andra ställen som inte är mataffärer. Även på shoppingcenter och inom nöje, till exempel biografer, ser man mycket mindre försäljning.

Text: GUNILLA PIHLBLAD
Bilder från Cloetta