Skip to main content

Kreativt på Hemmakväll som tror på framtiden

dolly rebecka


För Hemmakväll som under de senaste åren styrt om skutan från film till godis, kom inte pandemin direkt som på beställning. Speciellt inte som lösvikten är det i omsättning största segmentet. Men med framtid i sikte och flera handlingskraftiga åtgärder, hoppas man som alla andra på en återhämtning.

Under 2019 hade man fin utveckling på just lösgodis som ökade med nästan tio procent i värde. Hur gick det då 2020?

- Segmentet som helhet föll tillbaka något, säger kedjans vd Ulrika Wallberg och berättar att den fina tillväxtsviten bröts i mars med pandemins intåg. 


- Det återhämtade sig därefter väl men fick en negativ skjuts igen med tuffare restriktioner mot slutet. Butikernas placering har också i hög utsträckning påverkat i både positiv och negativ riktning. Gemensamt för majoriteten av butiker oavsett placering är dock att snittköpet ökar.  

Vilka åtgärder har ni vidtagit med anledning av utvecklingen?

- I grunden har vi hållit fast vid vår strategi och vårt arbetssätt. Vi har förstärkt vissa områden som redan i utgångsläget är av högsta prioritet för oss, som hygien och kvalitet. Både för vår personal och våra kunder. Redan i början på pandemin erbjöd vi till exempel proaktivt handsprit i butik och vi har därefter fortsatt införa nya åtgärder.

- Specifikt inom lösgodis har exempelvis andelen inslaget godis ökat vilket våra kunder uppskattat. Vi har också vidareutvecklat våra färdiga lösgodisblandningar i olika vikter och format. Senast denna veckan och i dessa musiktider lanserar vi två ytterligare mixer i samarbete med Rebecka Karlsson och Dolly style.

clickcollect beskuren


Samtidigt har Hemmakväll lanserat flera initiativ för att nå kunderna på nya sätt. Det är till exempel samarbete med Foodora, click & collect med möjlighet att hämta i eller utanför butik samt förenings- och B2B-försäljning.

- Utifrån ett hållbarhetsperspektiv, men påskyndat av corona -situationen har vi arbetat med att minska svinn, alltifrån lageroptimering till konsumenterbjudanden i form av vår nya webbshop ”Candy Saver” för produkter med kort datum. Just nu testar vi ett samarbete med Karma i utvalda butiker.  

Tror du att folk kommer att handla lösgodis på samma sätt som tidigare när det blir normalt igen?

- Det är just nu oerhört svårt att sia om framtiden oavsett ämne. Men tack vare de insatser vi vidtagit under pandemin har vi fortsatt stark framtidstro kring både vårt koncept och våra kategorier. En utveckling av lösgodissegmentet i form av hur, när och vad konsumenter köper är naturlig och något vi själva aktivt vill driva. Men fundamentet i just lösgodis, att du kan få exakt ditt personliga val, ser vi som högst relevant även framöver, avslutar Ulrika Wallberg.


Text: GUNILLA PIHLBLAD
Bilder från Hemmakväll