Skip to main content

Omställningsstöd kan sökas från och med i morgon!

communicate 1246945 1920


Nu äntligen går det att söka de stödpengar som presenterades i augusti. Startdatum är 25 februari.
29 mars är nästa datum att hålla reda på. Ta tillfället i akt om du lever upp till de förutsättningar som gäller.


I det första fallet handlar det om aktiebolag och omställningsstöd för hösten och vintern. Detta handläggs av Skatteverket som lovar korta handläggningstider.
Här läser du mer och ansöker från och med 25 februari:

https://www.skatteverket.se/foretagochorganisationer/skatter/coronainformationforforetagforeningarochoffentligaaktorer.4.1c68351d170ce554527537.html

I det andra fallet handlar det om det så kallade Korttidsstödet. Detta kan sökas från och med 29 mars. Utbetalning kan sedan starta från och med vecka 14.
Man kommer då att betala ut upp till sex månader stöd samtidigt för de företag som ansöker om hela den tid stödet omfattar. Den sträcker sig från och med 1 december 2020 till och med 30 juni 2021.
Handläggande myndighet är här Tillväxtverket:

https://tillvaxtverket.se/om-tillvaxtverket/information-och-stod-kring-coronakrisen/korttidsarbete/korttidsarbete-2021.html

 

Ytterligare stöd som kan sökas nu är tillfällig nedsättning av arbetsgivaravgifter för upp till två anställda samt möjlighet till anstånd med skatteinbetalningar. Läs mer här:
https://www.skatteverket.se/foretagochorganisationer/skatter/skattekontobetalaochfatillbaka/tillfalligtanstandmedskattebetalning.4.1c68351d170ce55452710af.html

 

Kontakta oss på kansliet om du känner dig osäker. Vi kan inte ge dig pengar men förhoppningsvis en annan sorts stöd.
08-505 970 30, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.