Skip to main content

Privab flyttar Stockholm till Nässjö

privab

 

Förra veckan kom nyheten att Privab flyttar lagret i Stockholm till Nässjö. En ny logistiklösning som enligt vd PA Melander är ett viktigt steg i bolagets tillväxtresa.
- Nu blir vi starka både lokalt och centralt. Allt handlar om logistik och vi ser detta som början till något helt nytt. 

Under 2020 flyttade Privab Nässjö till nya lokaler och gick från 5000 till 15000 kvadratmeter lageryta. Nu väljer även Privab Stockholm att flytta sitt lager dit. Från och med den 21 april kommer Privab Stockholms leveranser att gå från Nässjö.


- Säljkontoret kommer dock att finnas kvar i Stockholm, poängterar PA Melander. Det är viktigt för butikerna med den lokala kontakten som tillsammans med och höga servicegraden gentemot alla kunder, oavsett storlek, alltid har varit Privabs signum.

Satsningen på det nya lagret gör att Privab kan fortsätta sin tillväxtresa och erbjuda logistikupplägg som även matchar kraven från stora, rikstäckande kedjor.

- Vi kommer att kunna erbjuda ännu högre leveranssäkerhet och hantera större varuflöden ut till kunderna samtidigt som vi ger dem tillgång till ett ännu bredare sortiment, säger marknadschef Wille Stenvall som menar att även Privabs leverantörer kommer att uppleva synergieffekter i form av effektivare hantering, färre transporter och sparad tid. 


- Lagersatsningen kommer också att bidra till minskade koldioxidavtryck. Miljö och hållbarhet är viktiga led i Privabs och kundernas arbete med att bli klimatneutrala.


Kommer det att bli ännu mer samlat längre fram? Ligger Privabs framtid i centrallagret i Nässjö?

- Det är för tidigt att säga. Nu ska vi först och främst se så att detta blir så bra som vi tror. Men visst finns det förutsättningar, säger PA Melander och påpekar återigen att det är viktigt att behålla de lokala säljkontoren.

- Detta handlar om både säkra leveranser, hållbarhet och miljö. Vi ser det som början på en resa.

Text: GUNILLA PIHLBLAD
Bild från Privab