Nu ska alla arbetsgivare både smittspåra och anmäla allvarliga tillbud som har med Corona att göra

lise lotte argulander kvadrat
Som medlem i Convenience Stores Sweden kan du kostnadsfritt ringa Lise-Lotte Argulander (jur.kand. specialist arbetsrätt & arbetsmiljö) och hennes kolleger på Företagarna för rådgivning inom arbetsrätt.

Arbetsmiljöverket har ändrat i sin information på hemsidan. Ett år bakåt i tiden anser Arbetsmiljöverket att alla arbetsgivare ska tvingas spåra och anmäla allvarliga tillbud för misstänkt covid-exponering. Detta för för att undvika böter. Dessutom ska detta dokumenteras och sparas i minst tio år annars kan det bli sanktionsavgifter för arbetsgivaren. 

Starka protester har väckts mot detta av andra organisationer och frågan som uppstår är hur ska detta gå till och varför?

Konsekvenserna för hur arbetsgivarna ska agera och göra innebär mer regelkrångel, mer administration och framför allt hur ska detta gå till.
Såvitt Företagarna förstår så ska anmälan om allvarligt tillbud göras oavsett om någon medarbetare har smittat en annan eller inte. Det som är avgörande är om det har funnits misstankar om att någon kan vara smittad och blivit utsatt i sin arbetssituation av risken. 


Inte nog med detta utan det ska även gälla vid hemarbete. Det vill säga om någon (när arbete utförs) utsätts för att någon annan i familjen/närståendekretsen är misstänkt smittad och träffar arbetstagaren när denne utför arbete, då har arbetsgivaren en anmälningsskyldighet till Arbetsmiljöverket. Men inte om det sker på fritiden. Vad är då fritid och arbete när man arbetar hemifrån? Så klart i vissa situationer är det fritid, typ när vi sover.

Detektivarbetet som enligt Arbetsmiljöverket nu ska utföras ett år tillbaka i tiden är omfattande. Dessutom måste det dokumenteras och sparas. Vem har träffat vem, vem har under det senaste året haft symtom och träffat andra?

Det är inte lätt att göra rätt för en arbetsgivare i dessa fall. Och när de dessutom hotas av både böter och sanktionsavgifter om de gör fel blir bördorna ännu värre.

Arbetsmiljöverket har rätt i sak att detta inte är nytt, men det blir fel när tillämpningen ska göras i en pågående pandemi. Viruset som återfinns i klass 3 är allvarligt, men det är inte alla som drabbas av allvarlig sjukdom när de blir smittade. Många vet inte om att de ens har haft det, än mindre var de blev smittade. Var det av kollegan A eller när min sambo råkade nysa i sängen när vi skulle sova eller i Ica-kön? Hur som helst, Arbetsmiljöverket har satt ner foten. Nu ska ni utreda, dokumentera, smittspåra alla misstänkta exponeringar för Covid -19, anmäla dessa till arbetsmiljöverket som allvarliga tillbud och spara dokumentationen i minst tio år.

Om ni vill veta mer i detalj vad som ska ingå i dokumentationen är det bäst att läsa på Arbetsmiljöverkets hemsida, men helt klart är att datum för när den anställde misstänks ha exponerats ska vara med och i vilken situation samt plats. Namn på alla som varit kontakt med den anställde och som också är anställda (besökare, kunder och andra som ej är anställda ska inte tas upp). Är det fler som exponerats vid samma tillfälle ska bara en anmälan göras som innefattar alla som exponerats. Har det skett flera gånger under året ska separata anmälningar göras.

Detta kräver samarbete med de anställda som måste tillfrågas bakåt i tiden (ett år) om de har haft symtom och träffat andra kollegor någon gång under det gånga året. Om så skett så startar detektivarbetet för arbetsgivaren för att utreda om detta ska anmälas dokumenteras och sparas eller inte. Görs inte detta riskerar arbetsgivaren böter och sanktionsavgifter.


LISE-LOTTE ARGULANDER


Convenience Stores Sweden

08 - 505 970 30Kontakt

    Pressrum    |    Nyhetsarkiv    |   Rapporter och länkar |  Convenience Stores Index 

Convenience Stores Sweden AB  |  Artillerigatan 6, 1 tr  |  114 51 Stockholm
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.