Skip to main content

Så ska convenience ta för sig efter pandemin

jonas


Coronapandemin har förändrat mycket, både i stort och i smått. Inom handeln finns både vinnare och förlorare. Inte minst har konsumenternas beteenden ändrats. Hur vi inom convenience-branschen ska fånga upp denna möjlighet, är temat för årets inspirationsträffar inom Convenience Stores Sweden.

Den första träffen hölls den 25 mars med ett sextiotal deltagare. Medverkade gjorde HUI Researchs vd Jonas Arnberg samt Martin Skarph och Ann Selin från retailbyrån Workshop.

- Det kommer att gå snabbare och snabbare där ute och vi som bransch måste vara beredda på att springa. Ett aktuellt exempel är att e-handeln fått en fart som vi inte hade kunnat ana för ett drygt år sedan. Det gäller även i viss mån digitala butiker och självscanning. Organisationerna måste kunna förändras och nya samarbeten uppstå, sa Martin Skarph när han inledde.

Jonas Arnberg bekräftade Martins påståenden.

- Pandemin accelererar handelns strukturomvandling. Mycket av det som sker nu såg vi innan, men beteendeförändringen flyttar fram oss tre till fyra år i tiden. Det handlar inte bara om att e-handeln ökar. Ny teknik möjliggör också nya format och generösare öppettider. Digitalisering är ju inte bara e-handel utan även automatiserade personallösa koncept.

Jonas tankar kan sammanfattas så här:

  • Corona-pandemin accelererar handelns digitala transformation och e-handeln växer kraftfullt.
  • Lågkonjunkturen/osäkerheten och digitaliseringen driver på en redan stark lågpristrend.
  • One stop shop dör vilket är en öppning för servicehandeln. Ju mer handeln digitaliseras, ju mer försvinner storköpen samtidigt som kompletteringsköpen ökar. För att fånga upp detta måste man dock ha ett uppdaterat koncept som är intressant för kunden.
  • Megatrenden värderingsstyrda företag förstärks och hållbarhet blir viktigare.
  • Nya rörelsemönster föder nya strategier för butiksnät. Detaljhandelsytan krymper. Lokal handel växer, hemarbetet har förändrat rörelsemönstret.

martin med bild


Martin Skarph har identifierat fyra trender som alla på sitt sätt kan påverka conveniencehandeln.

  1. Ökad gränslöshet, alla kan vara var och med vem som helst. Till exempel att Ica startar restaurang och Norrlands Guld en radiokanal. Och att Circle K samarbetar med såväl Kjell & Co som Plantagen och OKQ8 med Foodora och Starbucks.
  2. Flexibla mötesplatser och miljöer anpassade efter tillfälle. Hotell blir kontor, hybrider, där man kan göra allt. Modulära legoanpassade butikskoncept dyker upp och man kan jobba mer flexibelt utanför butiken som man också kan ställa om för olika tider på dagen.
  3. Personligt, hållbart och lokalt ger lojalitet, något som kommer att vara självklart framöver. Och där är vi ju redan delvis i vår bransch!
  4. Den mobila butiken slash den digitala utvecklingen. Köpet kan idag ske i stort sett var som helst och i vår bransch blir vi indirekt påverkade av e-handelns utveckling, genom den kraftigt ökande paketutlämningen. Vår största möjlighet är att fånga upp kompletteringshandeln.

 
alla tre

Martin Skarph, Jonas Arberg och Ann Selin i sändningsstudion.

Att vara utlämningsställe har till viss del tidigare setts som olönsamt. Men det är dags att börja gilla den möjligheten. Det är också dags att se hur man har bäst nytta av personalen. Inte alltid bakom disken. Slutligen så ska man vara allmänt lyhörd och nyfiken på nya samarbeten. Våga och vinn, en klassisk kombination!

 

Detta var ett kortare referat från årets första ”Meeting for inspiration” vilka anordnas för medlemmarna i CSS Networking Group. Är du nyfiken på att veta mer om detta nätverk, klicka här.


Kommande träffar äger rum den 22 april och 25 augusti.


Text och "screenshots": GUNILLA PIHLBLAD