Skip to main content

Tobakspolitiken hindrar minskningen av skador

 woman 731484 1920

Svensk tobakspolitik är ett hinder för att de rökningsrelaterade skadorna ska minska visar ny HUI-rapport.


En ny rapport från HUI Research visar att olika nikotinprodukter är olika skadliga för hälsan och att cigaretter eller andra sätt att röka tobak är det överlägset skadligaste. Det råder dock kunskapsbrist hos användarna rörande bland annat vad som gör cigaretten skadlig, trots att rökarna gärna vill ha denna typ av information från bland annat tobaksbolag, myndigheter och sjukvård. Sveriges målsättning för tobakspolitiken hindrar dock dessa aktörer från att ge den efterfrågade information till användarna, trots att det finns tydliga evidens på att detta hade kunnat minska de tobaksrelaterade skadorna.


- Rapporten visar att det finns stora skillnader vad gäller hälsorisker mellan olika typer av nikotinprodukter och att det finns betydande kunskapsbrister gällande skadegraden av olika typer av nikotinprodukter och beståndsdelar i nikotinprodukterna. Ett exempel på en sådan kunskapsbrist är att en betydande andel av användarna tror att nikotin är en direkt orsak till rökrelaterade sjukdomar, samt att användarna underskattar de risker som tobaksförbränning, och därmed rökning, medför, säger Jonas Arnberg från HUI Research.
 
Användarna vill få information om nikotinprodukternas relativa risker från flera olika källor, från såväl myndigheter, sjukvård som tobaksbolag. Det framgår av rapporten.

- Användarna anser dock att trovärdigheten är som störst när informationen kommer från myndigheter och sjukvård. Information från myndigheter skulle därför på ett särskilt effektivt sätt kunna fylla de kunskapsluckor som finns och hjälpa användarna att fatta informerade beslut om sin förbrukning av nikotinprodukter även i de fall de inte helt avstår från dessa, säger Jonas Arnberg.

 

anette rosengren
Anette Rosengren, Philip Morris.


Rapporten lyfter också att idag har varken tobaksbolag eller återförsäljare laglig möjlighet att informera användarna om skillnaden i hälsorisker mellan olika produkter. Inte heller Folkhälsomyndigheten eller andra myndigheter informerar användarna om skillnaden i risker.

- I Nya Zeeland och Storbritannien uppmuntrar hälsomyndigheter rökare som inte kan sluta att byta till mindre skadliga alternativ men Sveriges tobakspolitik hindrar myndigheter att ge sådan information till användarna trots tydlig evidens på att det hade kunnat minska de tobaksrelaterade skadorna. Att tillämpa en skademinimeringsprincip i Sverige skulle bidra till att minska andelen svenskar som röker och skadorna som följer av rökningen, säger Anette Rosengren, nordisk koncernchef för Philip Morris AB.

Rapporten är framtagen av HUI Research på uppdrag av Philip Morris AB och har undersökt skadligheten hos olika nikotinprodukter som cigaretter, snus, e-cigaretter och uppvärmda tobaksprodukter.  Syftet med studien är att informera om olika ämnens och produkters relativa skadegrad, att undersöka hur välinformerade de svenska användarna av nikotinprodukter är, samt möjliga anledningar till svenskarnas kunskapsnivåer.