Förstärkt alkohol- och tobakstillsyn 2021–2025

Länsstyrelserna får i uppdrag att förstärka tillsynen av alkohol, tobak och andra nikotinprodukter. Uppdraget innebär att länsstyrelserna ska bidra till en likvärdig tillsyn genom att stödja och underlätta för kommunerna i deras arbete med tillsyn och tillståndsgivning.

– Tillsynen utgör en central del av det samlade preventiva arbetet i regeringens förnyade strategi avseende alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel om pengar. Länsstyrelsernas samordnande roll är viktig för att stödja kommunerna och för att uppnå en likvärdig tillsyn i hela landet, säger socialminister Lena Hallengren.

I uppdraget ingår att medverka till Folkhälsomyndighetens nationella samordning inom ANDTS-området. Länsstyrelserna ska underlätta och stödja kommunernas arbete med tillsyn och tillståndsgivning genom kontinuerlig kompetensutveckling och annat relevant stöd. Länsstyrelserna ska även utveckla former för samverkan med relevanta aktörer på den regionala och lokala nivån.

Länsstyrelserna ska årligen, med start 2022, lämna en gemensam samlad redovisning av uppdraget till Folkhälsomyndigheten och Socialdepartementet. Redovisningen ska omfatta en bedömning av hur detta uppdrag bidragit till ANDTS-strategins mål. Uppdraget ska slutredovisas till Socialdepartementet senast den 31 mars 2026.

Länsstyrelserna får för uppdraget använda 12 629 000 kronor under 2021.


Convenience Stores Sweden

08 - 505 970 30Kontakt

    Pressrum    |    Nyhetsarkiv    |   Rapporter och länkar |  Convenience Stores Index 

Convenience Stores Sweden AB  |  Artillerigatan 6, 1 tr  |  114 51 Stockholm
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.