Skip to main content

Convenience Stores Index Q1 2021: Fortfarande minskning i convenience-handeln som ändå ser framåt med tillförsikt

csi bild


Convenience-handeln minskade även under första kvartalet 2021. Tillväxten för marknaden var ju negativ under hela förra året och nu mättes den till minus 6,1 procent.

För exakt ett år sedan noterades en minskning på två procent för att inte oväntat dippa rejält under kvartal 2. Tredje kvartalet blev betydligt mera positivt men så sjönk försäljningen igen under årets sista månader.

Nu när index för första kvartalet 2021 sammanställts ser vi att trenden har hållit i sig.

- Tyvärr ännu ett kvartal med riktigt låg försäljning. Vi ser ut att ha parkerat på en låg nivå. Nu står förhoppningarna till maj och juni med värme, vaccinationer och högre försäljning, säger Bengt Hedlund, vd i Convenience Stores Sweden.

Liksom tidigare ser han trots allt inte siffrorna som oväntade med tanke på omständigheterna som medfört ett av de sämsta åren någonsin i branschen. Men relativt sett så är håller ändå convenience ut på ett totalt sett bra sätt.

- Nu kan vi bara se framåt, vilket vi också gör.

Här kan ni läsa mer om Convenience Stores Index.