Skip to main content

Korttidsstödet förlängs tre månader

 

poster 5049039 1920


Ett av de mest betydelsefulla statliga pandemistöden, är det så kallade korttidsstödet. Regeringspartierna är nu överens med Centerpartiet och Liberalerna om att förlänga stödet med månaderna juli, augusti och september. Samtidigt har man i vårändringsbudgeten aviserat att lokalhyresstödet förlängs att gälla även för andra kvartalet 2021.


Nästan 600 000 svenskar har varit korttidspermitterade under krisen. Genom korttidsarbete har hundratusentals löntagare undgått risken att bli av med jobbet och företagen har kunnat behålla viktig arbetskraft.

Under de tre nya stödmånaderna kommer företag kunna permittera anställda upp till 80 procent av arbetstiden. Den så kallade subventionsgraden, det vill säga hur stor andel av kostnaden som staten står för, är även fortsättningsvis 75 procent.

Vid en korttidspermittering på 80 procent och med 75 procents subventionsgrad behåller den anställda 88 procent av den ordinarie lönen samtidigt som arbetsgivarens lönekostnad minskar med 72 procent.

Under förlängningen kommer april 2021 räknas som den så kallade jämförelsemånaden. Det är den referensmånad som används för att avgöra exempelvis vilka anställda som kan omfattas av korttidspermittering. Det är en förändring jämfört med hur reglerna ser ut i dag och görs så att även personal som har nyanställts under krisen ska kunna omfattas av stödet.

Förslaget att förlänga det förstärkta stödet vid korttidsarbete har remitterats av Finansdepartementet och ska kunna träda i kraft 29 juni 2021. Det beräknas kosta 1,66 miljarder kronor. Regeringen kommer lägga fram förslaget till riksdagen i en kommande extra ändringsbudget. 


Regeringen har i vårändringsbudgeten aviserat att det statliga lokalhyresstödet förlängs till att även gälla för det andra kvartalet 2021. Efter överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna avser regeringen nu undersöka förutsättningarna för ett hyresstöd även för tredje kvartalet 2021.

Hyresstödet för första och andra kvartalet 2021 innebär att den fastighetsvärd som väljer att sänka den fasta lokalhyran för hyresgäster i utsatta branscher kan söka stöd för att kompensera en del av lokalhyresnedsättningen. Den statliga kompensationen är 50 procent av den nedsatta fasta hyran.

Hyresstödet måste godkännas av EU-kommissionen enligt statsstödsregelverket innan det kan genomföras.