Skip to main content

Inbrytning i storstäderna på gång

automat .betalstation


Obemannade livsmedelsbutiker är på frammarsch i Sverige. Etablering på landsbygden har dominerat. 
- Det finns områden där det bor många människor men det saknas en butik. Det kan öppna för obemannade butiker även i större städer, säger Magnus Söderlund, Handelshögskolan i Stockholm.

Både fristående aktörer och de traditionella kedjorna har hakat på den växande trenden med obemannade butiker. Genomsnittsbutiken är 30-50 kvadratmeter stor och erbjuder omkring 500 artiklar. Den är dygnetrunt-öppen och kunden ges tillträde till butiken genom att logga in med en sifferkod eller QR-kod som levereras till kundens smartphone via butikens app, efter att kunden identifierat sig med bank-ID. Kunden scannar varorna men sin smartphone och godkänner köp och betalar före utgång.


Magnus Söderlund, chef för Centrum för Konsumentmarknadsföring vid Handelshögskolan i Stockholm, tror att de obemannade livsmedelsbutikerna har kommit för att stanna.


- Den tekniska utvecklingen möjliggör nu den här typen av butiker. Kunden märker att det går snabbt och smidigt att handla. Därutöver går det att eliminera tunga personalkostnader. Ett tredje skäl är att konsumenternas ökade vana att e-handla gör att tröskeln också blir lägre för att handla i butik utan personal, förklarar han.

 

ARCTISTIC / Photo: Nicklas Gustafsson

- E-handeln bidrar till att kunden vänjer sig vid att handla i butiker utan medarbetare, säger Magnus Söderlund, chef för Centrum för Konsumentmarknadsföring vid Handelshögskolan i Stockholm. (Bild: HHS, Stockholm)


Idag fyller de flesta obemannade butikerna den lucka som många lanthandlare på landsbygden lämnade efter sig när de av lönsamhetsskäl tvingats att slå igen.


Enligt Magnus Söderlund kan det även finnas en marknad för obemannat i storstäderna.


- Det finns områden där det bor många människor men det saknas en butik. Det kan öppna för obemannade butiker även i större städer.Bristen på någon att fråga i butiken, kan den vara till nackdel för den nya butikskategorin?


- Det gäller att så långt det är möjligt att designa ett system som inte leder till frågor.


Kameror och övervakning i butik i syfte att förhindra snatteri men även för att kartlägga kundbeteenden, är det något som stör kunden?


- Nej, jag tror inte kunden tänker på det. Däremot kan elektronisk övervakning vara störande för medarbetarna (de som fyller på varor och städar), det kan väcka obehag och missnöje.


Framtiden för obemannade butiker?

- De har kommit för att stanna förutsatt att de är skickliga att hitta rätt plats för lokalisering och att man lyckas att anpassa sortimentet efter konsumenternas behov, avslutar Magnus Söderlund.


Text: JOHAN ERICHS